Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Северозападът изпревари Добруджа по агродоходи

Северозападът изпревари Добруджа по агродоходи

Северозападът изпревари Добруджа по агродоходи

Земедел­с­ките стопан­с­тва в Северозападна Бъл­гария имат по-високи доходи в срав­нение с фер­мите от останалите пет икономически района на страната. Дан­ните бяха пуб­ликувани в Сис­темата за земедел­ска счетоводна инфор­мация от Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите (МЗХГ), като се отнасят за 2015 г. Фер­мите от Северозапада водят в класацията по среден брутен доход с 91 091 лв., при среден за стопан­с­тво от сек­тора в страната 51 807 лв. На второ място са аграр­ните пред­п­риемачи в Доб­ру­джа с брутен годишен доход от 86 669 лв., след­вани от стопан­с­т­вата в Северен цен­т­рален район със 73 370 лв. В пъти по-малко — едва 24 882 лв., е сред­ният брутен доход на Южния цен­т­рален район. От земеделие трудно се забогатява, показ­ват още дан­ните от аграр­ната статис­тика. Сред­ният нетен доход на едно стопан­с­тво в Бъл­гария за 2015 г. е 18 341 лв., като начело на класацията отново са фер­мите от Северозапада с 29 640 лв. Втори са колегите им от Югоиз­точ­ния район с 25 156 лв., а трети — от Североиз­точ­ния район с 19 376 лв.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят