Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Природозащитници настояват държавата да не изнася дървесина за огрев

Природозащитници настояват държавата да не изнася дървесина за огрев

Природозащитници настояват държавата да не изнася дървесина за огрев

Природозащит­ници протес­тираха пред Минис­тер­с­т­вото на земеделието с нас­тояване дър­жавни гор­ски пред­п­риятия да не изнасят дър­весина, която е пред­наз­начена за огрев. На заседание на Национал­ния съвет по горите те пос­тавиха искането си да се ограничи износът на дър­весина за огрев. Анд­рей Ковачев от Сдружение за дивата природа “Бал­кани“ заяви: “Всички виж­даме как обез­лесяването в нашите планини се увеличава. Този обем, всъщ­ност 40 процента от цялата дър­весина, която изнасяме, е само 1/6 от приходите, които са от продажба на дър­весина зад граница – нещо, което не носи сериозен приход, а ние всички изнасяме един ресурс, за да топ­лим печ­ките в Солун“.

Коалицията от неп­равител­с­т­вени организации и граж­дан­ски групи „За да остане природа в Бъл­гария“ и вчера протес­тираха в редица градове на страната за оттег­ляне на решението на правител­с­т­вото да отвори за строител­с­тво 48% от територията на Национален парк Пирин, както и срещу гот­вените промени в Закона за горите, които ще улес­нят урбанизирането им.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят