Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) «Фермер» остави на студа стадо от 100 коня, 70 от тях загинаха

«Фермер» остави на студа стадо от 100 коня, 70 от тях загинаха

«Фермер» остави на студа стадо от 100 коня, 70 от тях загинаха

Петър Пищаров вземал по 140 евро субсидия за животно, бил предупреден да се грижи за тях, но не го правел

Десетки загинали от глад и студ коне, както и още 30 бед­с­т­ващи животни в Осогов­с­ката планина бяха намерени от туристи през почив­ните дни. Екип на Аген­цията по кон­т­рол на храните и пред­с­тавители на турис­тичес­кото дружес­тво в Кюс­тен­дил отидоха на място, за да раз­с­лед­ват инцидента, инфор­мира БНР. Умиращите животни се намират на поляните под връх Руен. От 100-тина коня са оцелели само около 30,стана ясно от съоб­щение в социал­ните мрежи. Причината за трагедията е “крайно безот­говорно отношение към живот­ните от биз­нес­мен от Кюс­тен­дил, който е раз­въж­дал коне в планината и е получавал евросуб­сидии“, съобщи начал­никът на облас­т­ната дирек­ция по кон­т­рол на храните в Кюс­тен­дил Стоян Саев. Той е бил предуп­реж­даван да се грижи по-добре за живот­ните, но не го е правел, каза още Саев.

Пред БиТиВи соб­с­т­веникът на конете Петър Пищалов заяви, че е тър­сил живот­ните, но не ги е намерил. “За пос­ледно път ги видях преди Нова година. Тър­сихме тези коне повече от месец и половина. Докато не падна снегът, съм продъл­жавал да ги търся. Кач­ват се хора нагоре, пос­тоянно раз­пит­вам дали са ги виж­дали“, обяс­нява той.»В този снежен капан реално не са имали много шанс“, каза още соб­с­т­веникът и уточни, че това са каракачан­ски коне, “които си живеят в планината традиционно от хилядолетия“. По думите му те са “доста под­гот­вени за зимата.“ Имало е случаи, когато коне са изкар­вали зимата при подобни условия, твърди соб­с­т­веникът той.

Пищалов призна, че получава суб­сидия за отг­леж­дането на конете — годишно по 140 евро на животно. По думите му е имал около 70 коня. Според него обаче суб­сидията не е дос­татъчна за отг­леж­дането на конете. “Ако човек раз­чита на тези пари, които трябва да вземе, той е обречен“, посочи той. “Тази година заради тези суб­сидии ме скъсаха от проверки. Аз не мога да съм на 100 места еднов­ременно“, допълни още Пищалов.

Със съдейс­т­вието на Планин­с­ката спасителна служба в Кюс­тен­дил и по-специално на Христо Аба­джиев и Росен Димит­ров през почив­ните дни доб­роволци са занесли храна на конете — бали със слама и овес. Групата се е качила до мес­т­ността Бек Бунар с 5 моторни шейни, снегът на тази височина е около 1,5 метра. Конете, които са живи са около 30, но не могат да ходят и да бъдат свалени в по-ниската част на планината, обяс­нява един от планин­с­ките спасители и пред­седател на ТД “Осогово“ Христо Аба­джиев. Планира се и нова акция, за да се закара с моторни шейни храна на конете. Надеж­дата е снегът да се стопи по– бързо, за да могат живот­ните да пасат и трева, а като добият сили да бъдат свалени на безопасно място.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят