Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Прокуратурата ще разседва дали е имало жестокост към животните

Прокуратурата ще разседва дали е имало жестокост към животните

Район­ната прокуратура в Кюс­тен­дил раз­с­ледва случая с изос­тавено стадо коне в мес­т­ността Бек Бунар, планина Осогово.Районната прокуратура в Кюс­тен­дил раз­с­ледва случая с изос­тавено стадо коне в Осогово. Случая стана ясен след когато снимки в социал­ните мрежи показаха близо 100 животни, които са изос­тавени. 70 от конете са загинали, останалите 30 живи са в лошо със­тояние.

Прокуратурата се самосезира по пуб­ликации в медиите за изос­тавеното стадо. Спешна полицейска проверка, както и проверка и на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните. Ще се проверява дали има проявена жес­токост към живот­ните и смъртта им да е нас­тъпила от това. Прокуратурата ще раз­с­ледва и дали е вярно, че стадото коне е било отг­леж­дано със сред­с­тва, отпус­нати по прог­рами на ЕС.

Трима екс­перти от ОДБХ — Кюс­тен­дил трябва да проверят на място със­тоянието на конете и дали имат чипове за иден­тификация.

По-късно през от Минис­тер­с­т­вото на земеделието храните и горите инфор­н­мираха, че екип от ветеринари от Облас­т­ната дирек­ция по безопас­ност на храните-Кюстендил ще окаже помощ на бед­с­т­ващите коне в Осогов­с­ката планина. Проверен ще бъде и соб­с­т­веникът им Петър Пищалов.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят