Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Спад на средните добиви от жито на декар това лято

Спад на средните добиви от жито на декар това лято

Спад на средните добиви от жито на декар това лято

Мок­рата предишна сед­мица забави жът­вата в някои области, където през 2017 г. по същото време вече бяха прик­лючили с операцията. По данни на отдел „Агрос­татис­тика” към МЗХГ към 28 юни в страната са рекол­тирани 16% от всич­ките 11 425 684 дка, заети с пшеница. Сред­ният добив е 505 кг/дка и е с 3,4 на сто по-нисък спрямо година по-рано.

Най-напред в жът­вата са зър­ноп­роиз­водителите от област Русе, където към края на юни са ожънали 41% от всич­ките пшеничени полета. Мон­тана е на другия полюс — там, към 28 юни, са ожънати под 2% от площите. В област Плов­див операцията е прик­лючила при 10 на сто от пшеницата, която е върху общо 513 420 дка.

С най-висок добив към посочената дата са във Враца — 581 кг/дка, след­вани от Русе — 568 кг и Раз­г­рад — 558 кг. Най-ниски са резул­татите в Благоев­г­рад, Кър­джали и Хас­ково — съот­ветно 175, 300 и 352 кг. В област Плов­див сред­ният добив е 415 кг.

Цената на хлеб­ната пшеница в пос­лед­ната отчетена сед­мица е 285 лв./т при 289 лв. към началото на жът­вата (20 юни). На 28 юни 2017 г. хлеб­ното зърно е струвало 284 лв. Фураж­ната пшеница се е тър­гувала към края на този юни за 275 лв./тон при 269 лева по същото време година по-рано.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят