Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Драма при слънчогледа

Драма при слънчогледа

Драма при слънчогледа

Тотален срив в цените заради внос от Молдова, Украйна и Румъния

Свър­х­п­роиз­вод­с­т­вото на слън­чог­лед в Румъния, Мол­дова и Украйна и масираната тър­говия на трите дър­жави с Европейс­кия съюз понижи рязко цените след жът­вата, което се отрази крайно драматично върху доходите на бъл­гар­с­ките фер­мери. Така от 580 лева за тон в края на жът­вата сега цените се сринаха на 500 лв, комен­тираха за Синор.БГ от асоциацията на зър­ноп­роиз­водителите.

Като се прибави и спадът в добивите, по всичко изг­лежда, че загубите от мас­лодай­ното семе за стопаните тази година ще са сериозни. Сушата и през миналата година сушата се отрази върху добивите, но цените тогава бяха значително по-високи. Тон слън­чог­лед се пред­лагаше между около 550 лева, което по никакъв начин не съот­вет­с­тва на сегаш­ната ситуация на пазара.

При втората пролетна кул­тура царевицата не се наб­людава особена промяна спрямо 2017 г. Бор­совите цени на царевицата в Европа се движат около 170174 евро за тон, а в Чер­номор­с­кия регион — 193 долара. У нас офер­тите при царевицата през лятото се колебаеха около 220 лв. за т., но впос­лед­с­вие цените леко започ­наха да рас­тат. В края на сеп­тем­ври рекол­тата от царевица в страната дос­тигна 1 639 960 т, при средни добиви от 756 килог­рама от декар. Въп­реки че като площи има намаление спрямо 2017 г. сред­ните добиви са с 30 на сто по-високи заради пад­налите дъж­дове тази пролет, припом­нят екс­перти.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...