Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб24102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Драма при слънчогледа

Драма при слънчогледа

Драма при слънчогледа

Тотален срив в цените заради внос от Молдова, Украйна и Румъния

Свър­х­п­роиз­вод­с­т­вото на слън­чог­лед в Румъния, Мол­дова и Украйна и масираната тър­говия на трите дър­жави с Европейс­кия съюз понижи рязко цените след жът­вата, което се отрази крайно драматично върху доходите на бъл­гар­с­ките фер­мери. Така от 580 лева за тон в края на жът­вата сега цените се сринаха на 500 лв, комен­тираха за Синор.БГ от асоциацията на зър­ноп­роиз­водителите.

Като се прибави и спадът в добивите, по всичко изг­лежда, че загубите от мас­лодай­ното семе за стопаните тази година ще са сериозни. Сушата и през миналата година сушата се отрази върху добивите, но цените тогава бяха значително по-високи. Тон слън­чог­лед се пред­лагаше между около 550 лева, което по никакъв начин не съот­вет­с­тва на сегаш­ната ситуация на пазара.

При втората пролетна кул­тура царевицата не се наб­людава особена промяна спрямо 2017 г. Бор­совите цени на царевицата в Европа се движат около 170174 евро за тон, а в Чер­номор­с­кия регион — 193 долара. У нас офер­тите при царевицата през лятото се колебаеха около 220 лв. за т., но впос­лед­с­вие цените леко започ­наха да рас­тат. В края на сеп­тем­ври рекол­тата от царевица в страната дос­тигна 1 639 960 т, при средни добиви от 756 килог­рама от декар. Въп­реки че като площи има намаление спрямо 2017 г. сред­ните добиви са с 30 на сто по-високи заради пад­налите дъж­дове тази пролет, припом­нят екс­перти.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...