Оранжерийни краставици и домати на цена от 2.22 лв.

Цените на оран­жерий­ните домати и крас­тавици се израв­ниха на тър­жищата за тър­говия на едро след като крас­тавиците пос­къп­наха с 10,4% /0,21 лв./, а доматите със 7,8 на сто /0,16 лв./ през изминалата сед­мица. Така в края на сед­мицата бъл­гар­с­ките домати се котираха на средна цена 2,21 лв., а крас­тавиците на 2,22 лв. Доматите от внос са увеличени с 3 стотинки до 1,56 лева, съоб­щава редов­ният бюлетин на Дър­жав­ната комисия по стокови борси и тържища.Най-изразителен ценови спад има при десер­т­ното грозде, чиято едрова цена е намаляла с 0,12 лв./кг до 1,80 лв.

При хранител­ните стоки комисията отбелязва пос­къп­ване на пшенич­ното брашно, тип 500, с 3 стотинки до 0,81 лв. Яйцата също са се увеличили с 5% до 0,20 лв. за брой по цени на едро.