Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 242, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) За пет години над 2 млн. дка ниви останаха необработени

За пет години над 2 млн. дка ниви останаха необработени

За пет години над 2 млн. дка ниви останаха необработени

Оптимизъм в Агроминистерството при продължаващ спад при площите с почти всички земеделски култури

Само за пет години площите със сел­с­кос­топан­ско пред­наз­начение са намалели с над 2 милиона декара, показва нас­коро пуб­ликуваният Аграрен док­лад за 2018 година, в който се отчита статис­тиката през пред­ход­ната 2017 г. Според този док­лад земята със сел­с­кос­топан­ско значение е била 52,244 млн. декара (5 224 402 ха), със­тав­ляващи 47% от територията на страната. Пет години по-рано, през 2012 г., същата площ е над­х­вър­ляла 54,812 млн. дка (5 481 222 ха) и по онова време е пред­с­тав­лявала около 50% от територията на страната. Сериозен проб­лем имаме и с ефек­тив­ността на отрасъла и дела му в икономиката на страната, пише Синор.БГ.

Аграр­ният док­лад показва, че докато брут­ната добавена стой­ност, съз­дадена от всички отрасли на национал­ната икономика през 2017 г., е нарас­нала значително в срав­нение с пет години по-рано и е дос­тиг­нала 87 634 млн. лева (44 807 млн. евро), при 66 642 млн. лева (34 073 млн. евро) през 2012 г., то брут­ната стой­ност в земеделието не само не е нарас­нала, но е и намаляла за тези пет години. Според Аграр­ния док­лад през 2017 г. добавената стой­ност на работещите в аграр­ния сек­тор е над­х­вър­ляла 4114 млн. лева по текущи цени, докато през 2012 г. тази добавена стой­ност е била в раз­мер на 4264 млн. лева по текущи цени.

Все пак по отношение на обработ­ваемата земя в страната за пет­годиш­ния период има някакво увеличение. В тези земи влизат освен площите в сеит­бооб­ращение, времен­ните ливади с житни и бобови треви, също угарите и оран­жериите. Ако през 2012 г. тези земи са заемали 32,946 млн. дка (3 294 685 ха), или 64,3% от изпол­з­ваната земедел­ска площ, през миналата година терените вече над­х­вър­лят 34,738 млн. дка (3 473 825 ха), което пред­с­тав­лява 69,1% от изпол­з­ваната земедел­ска площ.

Аграр­ният док­лад обаче показва и нова тен­ден­ция — как от миналата година се наб­людава спад при площите с почти всички земедел­ски кул­тури, което не се връзва с оптимис­тич­ните прог­нози на Минис­тер­с­т­вото на земеделието за добро раз­витие на сек­тора.

Според статис­тиката за 2016 година най-масовата кул­тура, пшеницата, е била засята на над 12,568 млн. декара, или 1 215 684 ха. През миналата есен обаче имаме леко намаление, като площите са пад­нали до 11,977 млн. дка (1 197 768). Тази тен­ден­ция продъл­жава и тази година, когато в края на сеит­бата бяха засети едва 10,519 млн. дка, което е с 2 милиона под отчетеното преди две години.

Намаление тази есен се отчита при почти всички останали кул­тури като ечемик, царевица и пресни зелен­чуци. Според Аграр­ния док­лад 2018 г. ръст има само при кар­тофите, където заради схемите по обвър­заната под­к­репа бяха дек­ларирани стотици декари „кухи ниви“. Ръст има и при слън­чог­леда, където от 8,547 млн. дка през 2012 г. през 2017 г. площите над­х­вър­лят 9,347 млн. дка.

Икономика

Култура

Спорт

Жозе Моуриньо крие Рома преди мача с ЦСКА в София

Жозе Моуриньо крие Рома преди мача с ЦСКА в София

Шотландецът Ник Уолш ще ръководи двубоя на националния стадион „Васил Левски“

Рома няма да тренира в София преди пред­с­тоящия в чет­вър­тък от 1

Прочети още:

Loading...

Свят

Чехия въвежда задължителна ваксинация срещу COVID-19

Чехия въвежда задължителна ваксинация срещу COVID-19

Мярката е за здравни работници, полицаи, военни и всички хора над 60-годишна възраст

Чеш­ките власти ще въведат задъл­жителна вак­синация срещу …

Прочети още:

Loading...