Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Чумата умори вече пет ферми със 141 хиляди прасета

Чумата умори вече пет ферми със 141 хиляди прасета

Чумата умори вече пет ферми със 141 хиляди прасета

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) е доказала огнище на африкан­ска чума по свинете (АЧС) и в индус­т­риална ферма в свищов­с­кото село Бъл­гар­ско сливово, като това е първи случай в голям обект във Великотър­нов­ско. В засег­натия свинеком­п­лекс се отг­леж­дат 17 000 животни. Това е петата ферма, поразена с чума, в резул­тат на което за броени дни от кар­тата на мисоп­реработ­вател­ната ни индус­т­рия изчез­наха 141 хиляди прасета.

Заради заразата е свикана облас­т­ната епизоотична комисия в град Свищов. Пред­п­риети са мерки за кон­т­рол и лик­видиране на заболяването. Пред­с­тои принудител­ното убиване по хуманен начин и обез­в­реж­дането на всички заразени и кон­так­тни свине в засег­натия обект, както и на свинете в рис­ковата зона с неясен здравен статус и произ­ход, при спаз­ване на нор­матив­ните изис­к­вания, допъл­ниха от БАБХ.

Във втор­ник стана ясно, че и в силис­т­рен­с­кото село Попина е отк­рита африкан­ска чума в индус­т­риален свинеком­п­лекс със 17 000 животни. Заради болестта в областта в сряда бе обявено бед­с­т­вен оположение. Пак във втор­ник положител­ните проби за наличие на болестта дадоха две отс­т­реляни диви прасета в Ловно стопан­с­тво в парк “Родопи“. Чакат се официал­нити резул­тати от референ­т­ната лаборатория. Ако те се пот­вър­дят, това ще е първи случай на раз­п­рос­т­раняване на заболяването в Южна Бъл­гария. В стопан­с­т­вото ще се извърши така наречения под­борен лов.

Заместник-областният управител на Плов­див посъветва час­т­ните стопани да се съоб­разят с пред­писанията да заколят прасетата в час­тни стопан­с­тва в 20-километровите зони около индус­т­риал­ните свинеферми. Срокът за това изтича в петък, а от след­ващата сед­мица екипи на Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните ще започ­нат проверки по час­т­ните дворове.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...