Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Танева забрани ловът на глигани около всяко огнище на чума

Танева забрани ловът на глигани около всяко огнище на чума

Танева забрани ловът на глигани около всяко огнище на чума

Със заповед на минис­търа на земеделието от вчера се заб­ранява ловът в зона от 200 квад­ратни километра около всяко огнище на африкан­ска чума, отк­рити при дива свиня в страната, съоб­щиха от минис­тер­с­т­вото на земеделието. Целта е глиганите да не се раз­п­ръс­к­ват и по този начин да раз­п­рос­т­раняват заразата извън даденото огнище, се посочва в мотивите. След изтичане на периода на ограничен дос­тъп ловът се раз­решава, но при определени условия.

Индивидуален лов на дива свиня ще бъде въз­можен от 2 до 4 месеца след установяването на огнището. За индивидуал­ните и групови дружинки без кучета ловът ще се раз­реши в срок от 4 до 6 месеца след избух­ването на пос­лед­ното установено огнище.

Индивидуален и групов лов се раз­решава най-рано 6 месеца след пос­лед­ния случай на заразен глиган, сочи още заповедта.

За всяка област мер­ките се въвеж­дат по пред­ложение на изпъл­нител­ните дирек­тори на аген­цията по горите, шефовете на регионал­ните дирек­ции на БАБХ и дирек­торите на дър­жав­ните гор­ски пред­п­риятия.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят