Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Д-р Сергей Иванов: В законите на ЕС не пише да се умъртвяват незаразени животни

Д-р Сергей Иванов: В законите на ЕС не пише да се умъртвяват незаразени животни

Д-р Сергей Иванов: В законите на ЕС не пише да се умъртвяват незаразени животни

Влас­тите не се дър­жат адек­ватно в момента в бор­бата с африкан­с­ката чума по свинете, заяви пред БНР д-р Сер­гей Иванов, молекулярен биолог, кон­сул­тант по безопас­ност на храните на „Активни пот­ребители“ . В предаването „12+4“ на прог­рама „Хоризонт“ той уточни, че бор­бата с АЧС е пред­мет на европейс­кото законодател­с­тво – дирек­тива 60 от 2002 г. и в нея има няколко неща, които в Бъл­гария упорито не се споменават. „Задъл­жител­ните мерки за евтаназиране касаят само стопан­с­т­вата, засег­нати от болестта. Няма такова нещо като изт­реб­ване в еди-колко си километ­рова зона и т.н. Превен­цията се прави по други начини – с мерки за хигиена, кон­т­рол над дивата популация, с диаг­нос­тика и епидемиологично проуч­ване“, под­черта д-р Иванов.

В дирек­тивата също така няма раз­деление между домашни свиневъди, „задни дворове“, лични стопан­с­тва и индус­т­риални ферми. Той допълни, че „вместо да подоб­рим хигиената в „зад­ния двор“ се пред­п­риемат мерки за изт­реб­ване на пациен­тите“. „Мяр­ката за изт­реб­ване на домаш­ните свине в рам­ките на 20-километрова зона около индус­т­риал­ните ферми е много бъл­гар­ска, това го няма в нито едно законодател­с­тво, нито европейс­кото, нито на Светов­ната здравна организация, нито на Светов­ната организация по прех­рана, това е типично бъл­гар­ско“, комен­тира екс­пер­тът.

И посочи, че има две генерални стратегии за борба с АЧС, пър­вата от които нас­коро бе приложена в Чехия и в Бел­гия. Там в радиус на няколко километра от огнищата бяха убити всички свине и стратегията проработи. Но това е при ограничени райони, а в Бъл­гария е засег­ната по-голяма част от страната и това едва ли ще проработи. „Втората стратегия беше приложена в прибал­тийс­ките репуб­лики, където бяха умър­т­вени живот­ните само в засег­нати ферми, а във всички други се работи за повишаване на хигиената – кон­т­рол на вредители, гризачи, кър­лежи“, каза д-р Иванов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...