Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Един от протестиращите при Крушаре свиневъди успя да спаси животните си

Един от протестиращите при Крушаре свиневъди успя да спаси животните си

Един от протестиращите при Крушаре свиневъди успя да спаси животните си

Протес­тиращият край с. Крушаре свиневъд Желязко Хрис­тов успя най-после да спаси живот­ните си — 200 на брой. Поради админис­т­ративни неуредици, Хрис­тов е бил предуп­реден да заколи прасетата си като преван­тивна мярка срещу Африкан­с­ката чума. Неговите животни обаче са регис­т­рирани и иден­тифицирани, а фер­мата му е вписана като „заден двор”, съобщи Хрис­тов пред БНР.

Желязко Хрис­тов тряб­ваше да обяви пред медиите, че ще запали стопан­с­т­вото си, за да може Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) да си провери дан­ните и да не го принуж­дава да убива живот­ните си.

Хрис­тов остава при останалите недоволни живот­новъди от Сливен­ско и Ямбол­ско, които вече 7-ми ден са блокирали пътя Сливен-Ямбол при село Крушаре. „Засега протес­тите продъл­жават, защото дори да се реши моят личен проб­лем, това не означава, че решаваме проб­лемите и на другите хора, които са на улицата, които са много повече от мен”, каза той. Неговото мнение е, че ултиматумът на облас­т­ния управител на Сливен да се спрат протес­тите няма сила, тъй като „ние си защитаваме поминъка и с това оцелява нашето семейс­тво”.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...