Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Протестиращите край сливенското село Крушаре предупредиха в отворено писмо за опасност от зарази

Протестиращите край сливенското село Крушаре предупредиха в отворено писмо за опасност от зарази

Протестиращите край сливенското село Крушаре предупредиха в отворено писмо за опасност от зарази

Протес­тиращите край сливен­с­кото село Крушаре предуп­редиха в отворено писмо за опас­ност от “екологични бомби“, заради изх­вър­лянето на животин­ски отпадъци. Пис­мото е адресирано до минис­тър — пред­седателя, минис­т­рите на земеделието и екологията и до изпъл­нител­ния дирек­тор на БАБХ. “За нас е изк­лючително тревожен фак­тът, че се раз­к­рива вече чет­върта екологична бомба, в резул­тат на свободно раз­х­вър­лени отпадъци от т.нар.“превантивно“ клане на прасета, гласи тек­с­тът. Пред Вас това се пред­с­тавя като инциден­тни, единични случаи, но ние Ви уверяваме, че това е прак­тика, в резул­тат от заповедта за самос­тоятелно избиване на тези домашни животни и пъл­ната липса на рег­ламент и кон­т­рол над извър­ш­ването на тази дей­ност.“ Според авторите на пис­мото, по този начин чумата се раз­п­рос­т­ранява допъл­нително в цялата страна, като изказ­ват подоз­рение и за икономически интереси, свър­зани с дър­водобива. Те нас­тояват за пуб­личен отговор на въп­роса как ще бъдат ком­пен­сиране финан­сово стопаните.

Пътят Сливен — Ямбол е зат­ворен вече единайсти ден, като протес­тиращите обявиха, че блокадата остава. Изх­вър­лени незаконно животин­ски отпадъци са били заг­робени от служители на ОДБХ-Сливен в мес­т­ности край селата Гав­раилово и Крушаре.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...