Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Протестиращите край сливенското село Крушаре предупредиха в отворено писмо за опасност от зарази

Протестиращите край сливенското село Крушаре предупредиха в отворено писмо за опасност от зарази

Протестиращите край сливенското село Крушаре предупредиха в отворено писмо за опасност от зарази

Протес­тиращите край сливен­с­кото село Крушаре предуп­редиха в отворено писмо за опас­ност от “екологични бомби“, заради изх­вър­лянето на животин­ски отпадъци. Пис­мото е адресирано до минис­тър — пред­седателя, минис­т­рите на земеделието и екологията и до изпъл­нител­ния дирек­тор на БАБХ. “За нас е изк­лючително тревожен фак­тът, че се раз­к­рива вече чет­върта екологична бомба, в резул­тат на свободно раз­х­вър­лени отпадъци от т.нар.“превантивно“ клане на прасета, гласи тек­с­тът. Пред Вас това се пред­с­тавя като инциден­тни, единични случаи, но ние Ви уверяваме, че това е прак­тика, в резул­тат от заповедта за самос­тоятелно избиване на тези домашни животни и пъл­ната липса на рег­ламент и кон­т­рол над извър­ш­ването на тази дей­ност.“ Според авторите на пис­мото, по този начин чумата се раз­п­рос­т­ранява допъл­нително в цялата страна, като изказ­ват подоз­рение и за икономически интереси, свър­зани с дър­водобива. Те нас­тояват за пуб­личен отговор на въп­роса как ще бъдат ком­пен­сиране финан­сово стопаните.

Пътят Сливен — Ямбол е зат­ворен вече единайсти ден, като протес­тиращите обявиха, че блокадата остава. Изх­вър­лени незаконно животин­ски отпадъци са били заг­робени от служители на ОДБХ-Сливен в мес­т­ности край селата Гав­раилово и Крушаре.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят