Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 181, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) За три години кандидатите за помощта за газьола са се увеличили с 43%

За три години кандидатите за помощта за газьола са се увеличили с 43%

За три години кандидатите за помощта за газьола са се увеличили с 43%

За три години кан­дидатите за дър­жав­ната помощ за горивата са се увеличили с 43%. Ако за Кам­пания 2016 са били под­помог­нати 6 716 фер­мери, то за Кам­пания 2017 финан­сиране са получили 8 250 стопани, а за Кам­пания 2018 – те са били 9 597 или с 2 881 души повече. От началото на прилагането на схемата до 2018 г. включително, на кан­дидатите са изп­латени общо над 250 000 000 лв. Както е извес­тно помощта, с която се пок­рива част от стой­ността на акциза върху газьола е 84 млн. лв. Това означава, че став­ката на дър­жав­ната суб­сидия намалява в годините.

Право на финан­сова под­к­репа по схемата имат всички, които са регис­т­рирани като земедел­ски произ­водители и имат заверена регис­т­рационна карта за годината на кан­дидат­с­т­ване и пред­ход­ната на нея. Друго условие е кан­дидатите да имат и валидно заяв­ление за под­помагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвър­зано под­помагане за животни за годината, пред­хож­даща годината на кан­дидат­с­т­ване по схемата за дър­жавна помощ. През 2019 г. може да бъде заявен за въз­с­тановяване акциз по фак­тури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2018 г.

Тази година заяв­ления за пол­з­ване на отс­тъп­ката ще се подават от 9 до 27 сеп­тем­ври 2019 г. Документи ще се приемат в общин­с­ките служби по земеделие към облас­т­ните дирек­ции „Земеделие” по пос­тоянен адрес на физичес­ките лица или по адрес на управ­ление на юридичес­ките лица.

Дър­жав­ната помощ се предос­тавя на земедел­ски произ­водители в сек­торите „Рас­тениевъд­с­тво” и „Живот­новъд­с­тво” под фор­мата на намалена акцизна ставка на газьола, изпол­з­ван за механизирани дей­ности в пър­вич­ното сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят