Ловците в Русенско спират протестите, разрешиха им да стрелят по дивите прасета

Ловците в Русенско спират протестите, разрешиха им да стрелят по дивите прасета

Отменя се протес­тът на лов­ците в Русен­ско срещу ограниченията на дей­ността им заради африкан­с­ката чума по свинете, предаде БГНЕС. Това стана ясно на среща между заместник-мнистъра на земеделието Атанас Доб­рев, облас­т­ния управител Галин Григоров и пред­с­тавители на ловни сдружения от региона. Исканията на лов­ците бяха свър­зани с допус­кане до лов­ните полета и отменяне на заб­раната за групов лов.

По думите на облас­т­ния управител, са взети необ­ходимите мерки и са прераз­г­ледани условията за отк­риване на лов­ния сезон. До няколко дни се очак­ват и кон­к­рет­ните указания от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните. Пред­с­тоят да се приемат и законодателни промени, които пред­виж­дат удъл­жаване на срока за лов с два месеца – до средата на март. Според облас­т­ния управител, намаляването на популацията на дивите прасета може да стане и по-рано, за да не засегне бременни свине.

Въп­реки, че планираният за неделя протест в Русе се отменя, лов­ците остават в готов­ност да отс­тояват исканията си ако не бъдат пред­п­риети заявените мерки.