Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Зърнопроизводителите готови пак да протестират заради брадясалия спор за горивата

Зърнопроизводителите готови пак да протестират заради брадясалия спор за горивата

Зърнопроизводителите готови пак да протестират заради брадясалия спор за горивата

Зър­ноп­роиз­водителите ще се мобилизират за национален протест, ако не отпадне задъл­жението земедел­с­ките произ­водители, които са по-големи пот­ребители на горива, да се регис­т­рират в икономичес­кото минис­тер­с­тво. Бран­шът има крайна дата за регис­т­рация 28 октом­ври. Тя е по Наредба №РД-042 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за водене на регис­тър на лицата, осъщес­т­вяващи икономически дей­ности, свър­зани с нефт и продукти от неф­тен произход.В чет­вър­тък икономичес­ката комисия в пар­ламента ще раз­г­леда искането на НАЗ за промени в наред­бата.

”Вече година и половина се надяваме управ­ляващите да раз­берат, че земедел­ците не са тър­говци, а пот­ребители на горива”, комен­тира пред­седателят на Плов­див­с­кия Съюз на зър­ноп­роиз­водителите Люд­мил Работов. Той поясни, че проб­лемът не е в самата регис­т­рация, а в изис­к­ванията, които ще пос­лед­ват сред включ­ване в регис­търа. Произ­водителите трябва да се оборуд­ват с големи съдове, одоб­рени по БДС, със специални измер­вателни уреди, които под­лежат на ежегоден кон­т­рол от Дър­жав­ната аген­ция за мет­рологичен и тех­нически над­зор. Органите за пожар­ната безопас­ност също имат свои изис­к­вания. ”Тези условия ще принудят бранша да зарежда от бен­зинос­тан­ции, което от една страна е изк­лючително неудобно, както за нас, така и за път­ния трафик. А от друга е и икономически неиз­годно”, посочи Работов.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят