Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Зърнопроизводителите готови пак да протестират заради брадясалия спор за горивата

Зърнопроизводителите готови пак да протестират заради брадясалия спор за горивата

Зърнопроизводителите готови пак да протестират заради брадясалия спор за горивата

Зър­ноп­роиз­водителите ще се мобилизират за национален протест, ако не отпадне задъл­жението земедел­с­ките произ­водители, които са по-големи пот­ребители на горива, да се регис­т­рират в икономичес­кото минис­тер­с­тво. Бран­шът има крайна дата за регис­т­рация 28 октом­ври. Тя е по Наредба №РД-042 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за водене на регис­тър на лицата, осъщес­т­вяващи икономически дей­ности, свър­зани с нефт и продукти от неф­тен произход.В чет­вър­тък икономичес­ката комисия в пар­ламента ще раз­г­леда искането на НАЗ за промени в наред­бата.

”Вече година и половина се надяваме управ­ляващите да раз­берат, че земедел­ците не са тър­говци, а пот­ребители на горива”, комен­тира пред­седателят на Плов­див­с­кия Съюз на зър­ноп­роиз­водителите Люд­мил Работов. Той поясни, че проб­лемът не е в самата регис­т­рация, а в изис­к­ванията, които ще пос­лед­ват сред включ­ване в регис­търа. Произ­водителите трябва да се оборуд­ват с големи съдове, одоб­рени по БДС, със специални измер­вателни уреди, които под­лежат на ежегоден кон­т­рол от Дър­жав­ната аген­ция за мет­рологичен и тех­нически над­зор. Органите за пожар­ната безопас­ност също имат свои изис­к­вания. ”Тези условия ще принудят бранша да зарежда от бен­зинос­тан­ции, което от една страна е изк­лючително неудобно, както за нас, така и за път­ния трафик. А от друга е и икономически неиз­годно”, посочи Работов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...