Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт01122020

Брой 232, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Зимни надежди за 250 долара за тон пшеница?

Зимни надежди за 250 долара за тон пшеница?

Зимни надежди за 250 долара за тон пшеница?

Пазарите очакват нови данни за последиците от сушата в страните от южното полукърбо

Цените на хлеб­ното зърно на светов­ните пазари се успокоиха през миналата сед­мица, но анализатори се питат какво ни пред­с­тои през зимата. Ще дос­тигне ли цената на пшеницата в Чер­номор­с­кия регион 250 долара/тон? Екс­перти ще тър­сят отговор на този въп­рос тази сед­мица на заседание на Зър­нения клуб в Мос­ква, съобщи рус­кият аналитичен цен­тър „СовЕкон“. „Вече видяхме цени около 210 долара/тон, а се очак­ват нови данни за пораженията от сухото лято в южното полукълбо“, обяс­няват анализатори.

Екс­пер­тите на Софийс­ката стокова борса (ССБ) отчитат, че през пър­вата сед­мица на ноем­ври тър­говията е била спокойна с минимални промени в цените на основ­ните зър­нени кон­т­ракти по светов­ните пазари. Стой­ността на пшеницата в САЩ зам­ръзна на 225,00 долара/тон, но във Фран­ция отчетоха повишение с 1 евро до 181,50 евро/тон. Русия и Украйна обаче единодушно свалиха цените с по 2,00 долара, съот­ветно до 207,00 и 206,00 долара/тон. „В под­к­ръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“ АД котиров­ките останаха без особена промяна след сдел­ките от средата на октом­ври“, каз­ват екс­пер­тите.

Хлебна пшеница от място се пред­лагаше от 380,00 лв./тон (214 долара/тон) до 340,00 лв./тон (192 долара/тон), докато при тър­сенето имаше леко повишение до 290,00320,00 лв./тон (164180 долара/тон). Всички цени са без ДДС. При фураж­ната пшеница у нас тър­гов­ците също се прид­вижиха леко нагоре. Пред­лагането беше на 280,00300,00 лв./тон, а тър­сенето — на 250,00260,00 лв./тон.

Царевицата се тър­гува противоречиво. В САЩ фураж­ната кул­тура поев­тиня до 173,00 долара/тон, докато в Украйна имаше покач­ване с 2,00 долара/тон до 168,00 долара/тон. По-чувствителен е спадът във Фран­ция. Царевицата там загуби от стой­ността си 6,25 евро до 163,75 евро/тон. У нас има тър­сене на царевица на нива 230,00240,00 лв./тон, докато пред­лагането е на 250,00260,00 лв./тон. За мас­лодаен слън­чог­лед има само тър­сене на 560,00590,00 лв./тон.

Ечемикът в Украйна прибави към стой­ността си 1,00 долар до 187,00 долара/тон. Във Фран­ция след двусед­мичен зас­той се тър­гуваше пивоварен ечемик с 4,00 евро намаление на цената до 167.00 евро/тон. Рапицата в Европейс­кия съюз (Еuronext) пос­къпна отново с 7,00 евро до 388,00 евро/тон.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...