Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Млечните ферми все по-малко

Млечните ферми все по-малко

Млечните ферми все по-малко

Унищожават се стада с черно-шарено говедо, селектирани в продължение на десетилетия

Сериозна е редук­цията на броя на стопан­с­т­вата с млечни крави у нас. „От началото на година досега са отпад­нали 10 ферми от Доб­ричка и Вар­нен­ска област. В тях се отг­леж­даха средно по 100 и над 100 животни”, съобщи Ангел Йонов, изпъл­нителен дирек­тор на Асоциацията за раз­въж­дане на черно-шарената порода в Бъл­гария (АРЧ­ШПБ). Отрицател­ната тен­ден­ция е на път да обх­ване и други райони в страната, тъй като има много ферми в процес на лик­видация, допълни още живот­новъдът. Една от основ­ните причини за масовия отказ от живот­новъд­с­тво е нис­ката изкупна цена на млякото, пише Галина Нед­кова от Агри.БГ.

Цената на млеч­ните продукти е пос­тоянно въз­ходяща, докато при суровото мляко варира. През пос­лед­ните 2 години обаче процесите са негативни”, обобщи още Ангел Йонов. До скоро суровината от млеч­ните ферми се е изкупувала на 6062 стотинки за литър, като се отчита леко завишение от 35 стотинки. „Това обаче не може да пок­рие себес­той­ността на млякото. Раз­ходите по произ­вод­с­т­вото са твърде високи”, допълни още Йонов.

Сред пос­ледно лик­видираните млечни ферми е тази на земедел­с­ката кооперация в село Бен­ков­ски, Доб­ричка област. Стадото от млечни крави е под селек­ционен кон­т­рол и е съз­дадено преди повече от 20 години. „Важ­ното е, че кравите не са унищожени. Те са продадени и продъл­жават да се водят в Асоциацията. При част от фер­мите обаче стадата са лик­видирани в бук­вал­ния смисъл, те са заколени”, поясни още Йонов.

Той допълни, че едно живот­новъдно стопан­с­тво независимо дали е с породисти животни или не, се съз­дава в продъл­жение на много години и след това въз­с­тановяването му е почти невъз­можно. „Това е опасно, сиг­нализирали сме и раз­говаряме с минис­тър Танева по време на Кон­сул­татив­ните съвети по живот­новъд­с­тво. Този процес изис­ква дър­жавна намеса”, категоричен е живот­новъдът. И допълва: „Ще се получи обрат­ният ефект. Ще се наложи да се внасят млечни продукти!”.

Асоциацията за раз­въж­дане на черно-шарената порода обх­ваща 250 ферми в страната. Седалището на национал­ната организация е в Доб­рич. Кравите от тази порода са извес­тни с високата си млеч­ност и затова десетилетия назад са пред­с­тав­лявали близо 90 % от общия брой на говедата у нас.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...