Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Сливата стана „царица” сред плодовете за 2018 г.

Сливата стана „царица” сред плодовете за 2018 г.

Сливата стана „царица” сред плодовете за 2018 г.

С 10,1% е намаляла крайната продукция от плодове

През 2018 г. в страната са произ­ведени най-много. Общият добив е бил 56 433 тона, след като се е увеличил с над 7 хил. тона спрямо пред­ход­ната година, показ­ват данни от пос­лед­ния Аграрен док­лад. Рекол­тираните със сливи площи са били 73 570 дка, като само черешите ги изп­ревар­ват по рекол­тирани площи ( 100 490 дка). Тен­ден­цията е сливовите градини да продъл­жат да се увеличават, тъй като най-много сред новозасадените насаж­дения миналата година са именно сливовите.

Площите с млади, нев­с­тъпили в плододаване, овощни насаж­дения в стопан­с­т­вата през 2018 г. са 186 330 дка. Най-голям относителен дял от тях заемат орехите (49,4%), след­вани от сливи и джанки (15,1%), леш­ници (13%) и череши (7,3%). От новосъз­дадените насаж­дения през стопан­с­ката 2017/2018 година, 62% са от кос­тил­кови видове, 30% са черуп­кови видове и 8% са сем­кови и други видове.

Произ­вод­с­т­вото на плодове в земедел­с­ките стопан­с­тва през 2018 г. въз­лиза на 228 501 тона и е с 3,9% повече в срав­нение с 2017 г. При повечето плодове се наб­людава годишно увеличение на продук­цията в границите от 12% при ябъл­ките до 80,4% при бадемите. По-съществено намалява само произ­вод­с­т­вото на кай­сии и зар­зали (с 39,7%) и прас­кови и нек­тарини (с 16,5%), а нез­начително – това на малини (с 0,3%).

Водещо място в произ­вод­с­т­вото на плодове заема Югоиз­точ­ният район с 26,9% от общото произ­вод­с­тво за годината, след­ван от Южен цен­т­рален район с 25,7%. В Югоиз­точ­ния район е със­редоточено произ­вод­с­т­вото на прас­кови (57%) и череши (37,2%), а в Южния цен­т­рален район са произ­ведени най-много ябълки (42,6%), круши (36,9%), сливи и джанки (30,4%) и вишни (28,5%). В Север­ния цен­т­рален район са произ­ведени 85,1% от кай­сиите за страната.

Най-голям относителен дял от общото произ­вод­с­тво на плодове през 2018 г. заемат сливите и джан­ките – 24,7%, след­вани от черешите – 24,2%, ябъл­ките – 22% и прас­ковите и нек­тарините – 12,6%.

Край­ната продук­ция от плодове е била с обща стой­ност 383,6 млн. лева (дял от 4,5%). Тя е намаляла с 10,1% в стой­нос­тно изражение, основно в резул­тат от понижение на цените средно за под­сек­тора с 11,1%, докато физичес­кият обем се задържа на нива малко по-високи от пред­ход­ната година.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...