Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) CAPA: Над 15 млн. дка са засетите есенници

CAPA: Над 15 млн. дка са засетите есенници

CAPA: Над 15 млн. дка са засетите есенници

Заедно с пролетниците общо ниви със зърно ще достигнат 27,1 млн. дка

Засетите площи с пшеница тази есен ще бъдат като миналогодиш­ните и ще над­х­вър­лят 12,220 милиона декара. Прог­нозите са на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво CAPA към Инс­титута за пазарна икономика, който всеки месец отчита произ­вод­с­т­вото и цените на основ­ните земедел­ски кул­тури. Дан­ните за ечемика също се доб­лижават до тези от 2018 г., като по прог­нози засетите площи тази есен са 1,2 млн. дка.

Въп­реки слуховете, че ще има сериозен отлив от произ­вод­с­т­вото на рапица заради сухата зима на миналата година тази есен фер­мерите са заложили много малко под засятото през 2018 г. Ако тогава засетите площи с мас­лодай­ната кул­тура бяха 1 848 790 дка, то прог­нозите за тази есен са за 1 750 000 дка, посоч­ват икономис­тите, като спадът е само от 3 на сто.

От CAPA дават и по-дългосрочна прог­ноза за зър­нените и мас­лодайни кул­тури, които ще бъдат засети през пролетта на 2020 г. Общата площ с 5-те основни зърнено-маслодайни кул­тури за след­ващата реколта по пред­виж­дания на цен­търа ще въз­лезе на 27,1 млн.дка. Ще припом­ним, че през тази година лощите със зърно в страната бяха в раз­мер на 27,2 млн.дка.

Само преди дни минис­търът на земеделието Десис­лава Танева обяви, че окон­чател­ните данни за рекол­тата от пшеница тази година са за 6 милиона тона, като на този етап износът върви с по-ускорени тем­пове от миналата година.

По отношение на цените според икономис­тите от САРА един­с­т­вено при рапицата се очаква да има по-значителен ръст. От нива на 675 лв./т през ноем­ври в след­ващите 23 месеца се прог­нозира цената да стигне 685 лв/т. Сред­ногодиш­ната цена по оценки на САРА за 2019/20 година е за 680 лв/т.

Цената на слън­чог­леда също леко върви нагоре, като според икономис­тите това се дължи на сил­ното нарас­т­ване на цената на пал­мово олио на светов­ния пазар. Независимо дали тази тен­ден­ция ще се запази, цената на слън­чог­леда ще остане в след­ващите 34 месеца над нивата от миналата година с около 5%.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...