Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Земеделци с лавандула започват подписка за промяна в Наредба №2 за класификацията на отпадъците

Земеделци с лавандула започват подписка за промяна в Наредба №2 за класификацията на отпадъците

Земеделци с лавандула започват подписка за промяна в Наредба №2 за класификацията на отпадъците

Земедел­ски произ­водители започ­ват под­писка за промяна в Наредба №2 и класификацията на отпадъците. Тях­ното недовол­с­тво е продик­тувано от нор­матив­ната уредба, която определя като отпадък рас­тител­ните остатъци при обработ­ката на етерични кул­тури и ги задъл­жава същите да бъдат извоз­вани до най-близкото депо. С драс­тич­ното увеличаване на заетите площи с лаван­дула, които само в област Доб­рич са повече от 70 000 декара, промяната на наред­бата, според преработ­вателите, е наложителна, тъй като е морално остаряла и не отразява дейс­т­вител­ната ситуация.

В под­пис­ката произ­водителите, преработ­вателите и соб­с­т­вениците на дес­тилационни уредби за добив на етерични масла нас­тояват тек­с­товете, класифициращи рас­тител­ните остатъци като отпадък, да бъдат премах­нати. Според тях извоз­ването на огром­ната суровина към депо е допъл­нителен финан­сов ресурс, по този начин се натоварва излишно и път­ната инф­рас­т­рук­тура, замър­сява се и въз­духът. Вторият акцент в сиг­нала им е, че рас­тител­ният остатък е с доказани качес­тва и може да се изпол­зва като тор, а не да се изх­върля.

Под­пис­ката е адресирана до замес­т­ник министър-председателя Марияна Николова, до минис­търа на окол­ната среда и водите Нено Димов и до минис­търа на земеделието Десис­лава Танева.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...