Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Изкупните цени на пчелния мед удариха дъното

Изкупните цени на пчелния мед удариха дъното

Изкупните цени на пчелния мед удариха дъното

3 лв. за кило на едро убива бранша, казват пчелари

7580% от храната на трапезата ни зависи от пчелите. Сега хиляди пчелни семейс­тва се продават. Стиг­нали сме дъното — няма пари, няма бъдеще, защото няма изкупуване на меда. Това заяви Михаил Михай­лов на прес­кон­ферен­ция в БТА, пос­ветена на нис­ките изкупни цени в сек­тор “Пчелар­с­тво“ и лип­сата на кон­т­рол от БАБХ за здравос­лов­ното със­тояние на пчел­ните семейс­тва. Той припомни, че на пчеларите след Втората световна война са давали захар, примесена с въг­лища, за да се под­дър­жат пчел­ните семейс­тва, а сега мнозина пчелари се отказ­ват от този биз­нес.

По думите на зооин­женер Михаил Михай­лов “изкуп­ните цени на меда удариха дъното от 33,20 лв. за кг на едро“. Проб­лемът е от вноса на украин­ски мед, който по показатели заради еднак­вите геог­раф­ски ширини съв­пада с бъл­гар­с­кия мед. Има по-голям проб­лем — тър­гов­ско споразумение между ЕС и МЕР­КОСУР за ежегоден без­митен внос на тонове мед в ЕС. Дър­жавата да реши как да под­помогне пчеларите — да се намесва в ценооб­разуването на пазарна икономика, е невъз­можно, призна Михай­лов. “В рам­ките на ЕС е невъз­можна протек­ционис­тична политика, по-вероятно е дирек­тно да се под­помагат пчеларите, заяви той.

Той обясни, че пчеларите са планирали да излизат на протест заради лошото със­тояние на сек­тора, но решили първо да излязат с искания за подоб­ряване със­тоянието на бранша. Дър­жавата заявява, че под­помага или суб­сидира тази пчелар­с­ката дей­ност, но на прак­тика това не се получава. Лип­с­ват пчелари-проверители, статутът им бе променен, обясни зооин­женерът Михай­лов. Суб­сидирането на пчеларите трябва да е дело на самата дър­жава.

Ежегодно загиват стотици хиляди пчелни семейс­тва, там, където има условия за третиране на сел­ски кул­тури. В Плевен голяма фирма съди БАБХ, вместо да е обрат­ното — за това, че фир­мата не прилага нор­матив­ната уредба, поясни той.

Нямаме бъл­гар­ска марка мед. Около 810 хил. тона пчелен мед годишно се изнася. Манол Тодоров успя да регис­т­рира Стран­джан­с­кия манов мед, но няма бъл­гар­ска марка мед. Нашият мед е нераз­поз­наваем на меж­дународ­ния пазар. Търси се, в Гер­мания го пол­з­ват като подоб­рител. Трябва да се регис­т­рираме и тогава може да претен­дираме за по-висока цена, заяви зооин­женерът Михай­лов.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят