Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Учен: Не бързайте да торите пшеницата

Учен: Не бързайте да торите пшеницата

Учен: Не бързайте да торите пшеницата

Очер­тава се трета поредна зима без снежна пок­ривка. Към оскъд­ните запаси от поч­вена влага можем да добавим и топ­лото време през декем­ври, което провокира пшенич­ните посеви да прорас­нат, т.е. да се издъл­жат, комен­тира проф.Иван Киряков от Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут в Генерал Тошево. Ученият припомни, че в дните преди Коледа е имало тем­ператури от порядъка на 1820 градуса, които са провокирали раз­витието на рас­тенията.

Топ­лото време е изкарало част от земедел­с­ките стопани на полетата и някои вече са прис­тъпили към наторяване на посевите. „В никакъв случай произ­водителите не трябва да пред­п­риемат тези мероп­риятия, независимо от времето. Някои обаче бър­зат. Под­х­ран­ването на пшениците допъл­нително ще активизира раз­витието им. Ако фев­руари се окаже студен, с ниски тем­ператури и силен вятър, става много опасно”, предуп­реди още проф.Киряков.

Той уточни, че по прин­цип земедел­с­ките стопани нямат право да торят преди 15 януари, но често, за да изпол­з­ват хубавото време, те пред­п­риемат тези стъпки по-рано. При падане на тем­пературите до –15, –16 градуса и без снежна пок­ривка същес­т­вува риск за 50 % от пшениците в Доб­ру­джа, допълни още ученият. „Изпитанията в Лаборатор­ния ком­п­лекс на инс­титута показ­ват, че рас­тенията могат да издър­жат до 48 часа при тем­ператури от –11 градуса. В пол­ски условия и без сняг обаче оцеляването на пшениците е под въп­рос”, разясни още проф.Киряков.

Това е трета зима без сняг. „2017/2018 имаше малко валежи, пред­ход­ната се оказа без сняг и в поч­вата не се нат­рупа така необ­ходимата зимна влага. Ако и тази зима не падне сняг, ситуацията ще стане доста сериозна”, обобщи още ученият. До средата на януари няма да има валежи, а тем­пературите ще тръг­нат нагоре, сочат прог­нозите на синоп­тиците. 1 млн.245 хил.дка са площите с пшеница в Доб­ричка област, които бяха заложени през есента на 2019 г,пише Галина Нед­кова от Агри.БГ.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...