Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 23, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фонд „Земеделие“ се закани да ореже субсидиите на 244 бенефициенти за запалени стърнища

Фонд „Земеделие“ се закани да ореже субсидиите на 244 бенефициенти за запалени стърнища

Фонд „Земеделие“ се закани да ореже субсидиите на 244 бенефициенти за запалени стърнища

Фонд „Земеделие“ ще включи в черен списък площите, опожарени преди кам­панията по заявяване на суб­сидии за тази година. Суб­сидиите за стопаните, които си поз­воляват да палят стър­нища, ще бъдат намалявани. Ето защо от фонда предуп­реж­дават стопаните, че ще им бъдат налагани глоби за палене на земедел­ски площи, независимо от факта, че още не е започ­нала кам­пания 2020. Суб­сидиите за пар­целите, които се опожаряват преди подаването на заяв­ления по схемите за дирек­т­ните плащания, ще бъдат намалявани. Тези площи ще носят пред­варителна тежест за налагане на глоби още при тях­ното очер­таване, когато кам­панията започне. Екипи от тех­ничес­кия инс­пек­торат ще проверяват на място всички сиг­нали за запалени стър­нища.

Миналата година са нап­равени извън­редни проверки по 115 сиг­нали за горящи земедел­ски площи в страната. Най-често палежите са в облас­тите Русе, Раз­г­рад, Плевен, Мон­тана и Хас­ково.

Незаконни прак­тики са установени при 244 кан­дидати по схемите и мер­ките за дирек­тни плащания. Засег­нати са 421 земедел­ски пар­цела, като опожарената площ е над 20 хиляди декара.

Опожарените земедел­ски площи се считат за непод­ходящи за суб­сидиране за съот­вет­ната година и се водят като над­дек­ларирани, уточ­няват от фонд „Земеделие“.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...