Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Супер глоби заложени в промени на ветеринарния закон

Супер глоби заложени в промени на ветеринарния закон

Промени в Закона за ветеринар­номедицин­с­ката дей­ност са входирани в Народ­ното съб­рание от правител­с­т­вото. В него са залег­нали реда, по който ще се регис­т­рират лич­ните стопан­с­тва, завишените отговор­ности на кметовете, задъл­жител­ните договори с ветеринарен лекар. Промените касаят и обез­щетенията в случаите на умър­т­вени заради заразни болести животни. Сан­к­циите по закона за завишени до 8 пъти, някои от тях са и нови.

Така нап­ример, ако досега тези, които изпъл­нят мярка, наложена от БАБХ за профилак­тика, ограничаване и лик­видиране на заразна болест по живот­ните, бяха глобявани с 50 до 200 лева, вече ще се сан­к­ционират с 500 до 1000 лева. Ако в резул­тат на неиз­пъл­нението са нанесени значителни икономически загуби или е въз­ник­нала опас­ност за здравето на голям брой хора или животни (чл. 415), глобата вече ще е от 2000 до 5000 лв. (при 1000 до 2000 лв. по сега дейс­т­ващия закон). В случай, че нарушителят е ЕТ или юридическо лице, сан­к­цията ще бъде от 20 000 до 30 000 лв., а при пов­торно нарушение — от 30 000 до 50 000 лв.

Съз­дава се нов чл. 416а, който гласи: (1) Соб­с­т­веник на сел­с­кос­топан­ски животни, който над­виши определения капацитет на живот­новъден обект, съг­ласно наред­бите, издадени на основание чл. 137, ал. 10, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при пов­торно нарушение – от 500 до 1000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извър­шено от юридическо лице или едноличен тър­говец, се налага имущес­т­вена сан­к­ция от 500 до 3000 лв., а при пов­торно нарушение – от 3000 до 6000 лв.”

Чл. 419а също е нов: Ветеринарен лекар, който не изпълни задъл­жение по чл. 137б, ал. 5, се наказва с глоба от 400 до 2000 лв., а при пов­торно нарушение – от 2000 до 4000 лв.“ Друг нов чл. 449а определя, че при отг­леж­дане на животни в нерегис­т­рирани обекти, сан­к­цията ще е 300 до 1000 лв., а при пов­торно нарушение от 1000 до 3000 лв.

Чл. 449а. (1) Който отг­лежда сел­с­кос­топан­ски животни в нерегис­т­риран по реда на чл. 137 живот­новъден обект, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при пов­торно нарушение – от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извър­шено от юридическо лице или едноличен тър­говец, се налага имущес­т­вена сан­к­ция от 1000 до 2000 лв., а при пов­торно нарушение – от 2000 до 4000 лв.“

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят