Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) В Добружда обръщат левовете в ниви, вместо в евро

В Добружда обръщат левовете в ниви, вместо в евро

В Добружда обръщат левовете в ниви, вместо в евро

Тър­сенето на земя в Доб­рич­кия регион расте в очак­ване Бъл­гария да влезе в еврозоната, съоб­щиха брокери на нед­вижими имоти. Пазарът е динамичен от два месеца, като се тър­сят пар­цели с цел инвес­тиция на свободни парични сред­с­тва, заяви в отговор на въп­рос на БТА Ралица Кулева от аген­ция за нед­вижими имоти в Доб­рич. По думите й декар земя сега върви около 24002600 лева, но вероятно до пролетта ще пос­къпне поне със стотина лева. Кан­дидат купувачите дори се запис­ват за ред поради мал­кото пред­лагане и то предимно на пар­цели от десетина-петнадесет декара. Брокерът комен­тира, че соб­с­т­веници на земя се въз­дър­жат да продават, за да “видят какво ще стане“. Оферти за продажба идват най-вече от дребни стопани, които пред­лагат засети с лаван­дула полета заради спада в цената на лаван­дуловото масло. Но желаещите да инвес­тират в земя не проявяват особен интерес към лаван­дуловите ниви, защото не знаят с какви сор­тове са засети, поясни Кулева.

И в плодород­ното зем­лище на Генерал Тошево пред­лагането е почти само за полета с лаван­дула от 10 до 50 декара, съобщи на БТА Божанка Кос­това от аген­ция за нед­вижими имоти в доб­ру­джан­с­кия град. По думите й продавачите искат около 2700 лева за декар, но сдел­ките вър­вят кол­кото обичай­ните пар­цели — по 24002500 лева.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...