Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Изложението БАТА АГРО се отлага за май 2021 година

Изложението БАТА АГРО се отлага за май 2021 година

Изложението БАТА АГРО се отлага за май 2021 година

Таз­годиш­ното 13-о издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО се отлага за 2021 година. Това е решил управител­ният съвет на Бъл­гар­ска асоциация на тър­гов­ците на агротех­ника с оглед на извън­ред­ната ситуация в страната и издадените раз­пореж­дания от инс­титуциите, както и услож­нената меж­дународна обс­тановка и въвеж­даните на ежед­невна база рес­т­рик­ции във връзка с раз­п­рос­т­ранението на коронавирус COVID-19, съоб­щиха организаторите. Целта на асоциацията е да се гаран­тира безопасна среда за провеж­дане на изложението, ефек­тив­ност за посетителите, както и пъл­ноцен­ното биз­нес пред­с­тавяне на изложителите. Новите дати за провеж­дане на 13-ото Специализирано изложение за земеделие БАТА АГРО се нас­роч­ват за 1014 май, 2021 година.

Към момента за 13-ото издание на БАТА АГРО учас­тие са заявили 178 фирми на 39 416 кв.м. излож­бена площ. Тези данни сочат, че това ще е най-голямото изложение за земеделие до момента по площ, което съз­дава пред­пос­тавки форумът като професионално събитие да бъде успешен и ефек­тивен за биз­неса, въп­реки необ­ходимото отлагане.

БАТА АГРО е най-големият форум в Бъл­гария за пред­с­тавяне на земедел­ска тех­ника, продукти и услуги за сел­с­кото стопан­с­тво и се организира от Бъл­гар­ска асоциация на тър­гов­ците на агротех­ника. Изложението се провежда от 2010 г., като през годините то спечели доверието на хилядите земедел­ски произ­водители с добра организация, раз­нооб­разие на пред­с­тавените екс­понати и лоялни тър­говци. 12-ото издание на БАТА АГРО през 2019 година беше най-голямото като площ в историята на изложението — в него учас­т­ваха 187 фирми на повече от 37 700 кв. м. излож­бена площ. Посетителите за четирите работни дни бяха близо 15 400 души.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...