Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Танева: В началото на април ще платим агроекологията, до Великден - зелените плащания

Танева: В началото на април ще платим агроекологията, до Великден - зелените плащания

Танева: В началото на април ще платим агроекологията, до Великден - зелените плащания

Още през след­ващата сед­мица фонд „Земеделие“ има готов­ност да извърши плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, а до Велик­ден стопаните ще получат и зелените плащания, които се очак­ват от земедел­с­ките произ­водители преди пролет­ната сеитба. Това съобщи минис­търът на земеделието Десис­лава Танева в пуб­лицис­тич­ното предаване по национал­ната телевизия „Референ­дум“, като се обърна специално към земедел­ците във връзка с мер­ките, които спешно се пред­п­риемат спрямо биз­неса в условията на криза.

Като под­черта, че за първа година админис­т­рацията успява да преведе тол­кова рано с преводите по всички схеми за дирек­т­ните плащания от 2019 г., Танева под­черта, че минис­тер­с­т­вото и фон­дът работят по вече обявените графици не само за изп­лащане на суб­сидиите за миналата година, но и при отк­риването на приемите на проекти по сел­с­ката прог­рама.

Танева увери още, че се работи активно и по отпуш­ването на тран­с­пор­т­ните коридори в дър­жавите в ЕС. Темата ще бъде разис­к­вана и по време на дис­тан­ционна среща на минис­т­рите на земеделието, поясни още Танева.

Всички стан­дарти за хигиена при произ­вод­с­тво и движение на стоките по агро-хранителната верига се запазва както досега. „Плюс за всеки от пер­сонала на операторите на храни има противоепидемични мерки, които са длъжни да вземат и това, раз­бира се, под­лежи на кон­т­рол. Освен това, за успокоение на всички искам да кажа, че чрез храната не може да става заразяване. Всички пот­ребители трябва да бъдат напълно спокойни“, обясни земедел­с­кият минис­тър.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят