Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Добруджанските стопани са готови за онлайн доставки

Добруджанските стопани са готови за онлайн доставки

Добруджанските стопани са готови за онлайн доставки

В теж­ката обс­тановка, наложена от коронавируса, земедел­с­ките стопани от Доб­ричка област не спират с ежед­нев­ните си задъл­жения при засилени мерки за сигур­ност. „Нямаме проб­леми с прид­виж­ването, никой не ни съз­дава спънки, имаме си нуж­ните документи. До момента всичко се движи в нуж­ните срокове. Под­гот­вяме раз­сади, оран­жерии и площи за сеитба“, заяви за Агри.бг Тодор Моралийски, пред­седател на Доб­ру­джан­с­кия фер­мер­ски съюз. В бран­шовата организация учас­т­ват стопани, обработ­ващи малки и средни по раз­мер площи със зелен­чуци, овощни дръв­чета, царевица и люцерна за изх­ран­ване на животни, както и по-нетрадиционните за региона лимец, спелта, овес, ръж и овес.

Голяма част от произ­водителите от регионал­ния съюз реализират продук­цията си по фер­мер­ски пазари. В момента обаче това е невъз­можно. За да не се стигне до сериозни катак­лизми, Доб­ру­джан­с­кият фер­мер­ски съюз търси начини за справяне със ситуацията. „Лошото е, че зат­вориха фер­мер­с­ките пазари. Имаме продук­ция, която стои. Получих обаж­дане от Аген­цията по безопас­ност на храните, която по поръчка на Минис­тер­с­т­вото на земеделието анкетира фер­мерите дали и как ще се включат в онлайн продажби. Това е въз­мож­ност, от която ще се възползваме“,казва Тодор Моралийски. Фер­мерът уточ­нява още, че са получили уверенията на Минис­тер­с­т­вото на земеделието, че няма да има спиране на суб­сидии и плащанията ще вър­вят в срок.

Въп­реки валежите от пос­лед­ните няколко дни, сериоз­ният проб­лем според произ­водителите в Доб­ру­джа е продъл­жител­ното засушаване и лип­сата на запаси от влага в поч­вата. „Дай Боже, да има още дъжд, защото е сухо. Това най-много ни без­покои. Дано да няма болести и да няма по-големи ограничения и рес­т­рик­ции, които да доведат до спиране на дос­тавки на торове и препарати, тъй като много от тях идват отвън“, уточ­нява Моралийски.

Според него все още не се чув­с­т­ват някакви сът­ресения в получаването на продук­тите за рас­тителна защита, но проб­лемите ще реф­лек­тират рано или късно. „Някои колеги са оставили за пос­лед­ния момент закупуването на лис­тни торове и препарати, дано да не се случат проб­леми с дос­тав­ките“, надява се фер­мерът.

Доб­ру­джан­с­кият фер­мер­ски съюз отлага годиш­ното си отчетно съб­рание заради коронавируса. На него стопаните тряб­ваше да анализират изминалата стопан­ска година и да набележат кон­к­ретни решения и пред­ложения на съпът­с­т­ващите ги проб­леми в прякото произ­вод­с­тво.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят