Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Внос на агнешко месо от Македония удря 8000 овцевъди и козевъди

Внос на агнешко месо от Македония удря 8000 овцевъди и козевъди

Внос на агнешко месо от Македония удря 8000 овцевъди и козевъди

Притес­нени от извън­ред­ната ситуация на пазара вслед­с­т­вие на коронавируса, от Национал­ната овцевъдна и козевъдна асоциация,в която членуват близо 8000 фер­мери, призовават тър­гов­ците в страната да пред­лагат агнешко месо с доказан бъл­гар­ски произ­ход. „Кам­панията по реализация на агнешко месо, при нор­мални условия, би тряб­вало да е в раз­гара си. Ние като произ­водители, овцевъди и козевъди, сме готови с дос­тав­ките на месо за пред­с­тоящите Велик­ден­ски праз­ници. Но, в пред­вид обявеното извън­редно положение, във връзка с пан­демията COVID-19, сме силно притес­нени на кого ще продадем, кой ще купи. Социал­ната изолация е факт, хотели заведения, рес­торанти, всички са зат­ворени“, се казва в отвореното писмо на асоциацията.

На пазара за бъл­гар­ски агнета вече се усеща вял интерес, пред­лаганите от тър­гов­ците цени са по-ниски от тези през 2019 г. и прог­нозите са за още по-голяма стаг­нация, както и за очак­ван внос на агнешко месо от Северна Македония, посоч­ват стопаните. От реализацията на месо зависи и началото на дойна кам­пания 2020, с която овцевъдите и козевъдите доказ­ват необ­ходимата реализация по схемата за обвър­зана под­к­репа.

В периода на Велик­ден­с­ките и Гер­гьов­с­ките праз­ници нашите членове по традиция реализират най-голям обем от своята продук­ция на вът­реш­ния пазар и в чуж­бина. Тази година, заради пан­демията с коронавируса, пот­ребителите няма да могат масово да се въз­пол­з­ват от въз­мож­ността за закупуване на агнешко месо дирек­тно от фер­мите. Това ще е удар върху произ­водителите, които от своя страна няма да могат да нап­равят и износ, включително за традиционни пазари като Италия и Хър­ватия.“, се казва в пис­мото на асоциацията. Живот­новъдите посоч­ват, че не са в със­тояние да задър­жат готова за реализация продук­ция. Финан­совите раз­ходи за ней­ното под­дър­жане по фер­мите са непосилни, а и реализацията на агнешко е едно от основ­ните приходни пера за фер­мера.

В тази връзка от асоциацията отп­равят призив към Сдружението за модерна тър­говия и Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите за съдейс­т­вие в под­к­репа пот­реб­лението на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят