Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 227, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Сутринта Борисов обяви, че смъква ДДС за храните, по обяд се отметна

Сутринта Борисов обяви, че смъква ДДС за храните, по обяд се отметна

Сутринта Борисов обяви, че смъква ДДС за храните, по обяд се отметна

След съгласуване с Горанов ДДС става 9% само за сектор “Туризъм“, обявиха подчинените му от правителствената пресслужба

Данък добавена стой­ност (ДДС) за рес­торан­тите и раз­в­лекател­ните заведения като барове и дис­котеки ще бъде намален от сегаш­ните 20% на 9% от 1 януари 2021 г. За това са се раз­б­рали на работна среща министър-председателят Бойко Борисов и пред­с­тавители на Асоциацията на заведенията в Бъл­гария и Бъл­гар­с­ката хотелиер­ска и рес­торан­тьор­ска организация, съобщи вчераъ правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Освен за нощув­ките и организираните пътувания в туризма, както е сега, намалената ставка ще важи и за “заведения, заведения за общес­т­вено хранене и раз­в­лекателен сек­тор, категоризирани по Закона за туризма“, уточни правител­с­т­вената прес­служба в 12.31 ч. във втор­ник на обяд, след като около час по-рано съобщи, че отс­тъп­ката ще важи и за “основни храни“. След съг­ласуване с Минис­тер­с­т­вото на финан­сите обаче “основ­ните храни“ са отпад­нали от прес­съоб­щението.

Минис­т­рите на финан­сите от раз­лични правител­с­тва винаги са били срещу диферен­цираната ставка по ДДС. Владис­лав Горанов нап­ример неед­нок­ратно е заявявал, че “докато аз съм минис­тър, ДДС няма да се намалява“. Реално намалена на 9% ставка в “Туризма“ бе прокарана по времето на НДСВ с финан­сов минис­тър Милен Вел­чев, чийто брат в момента управ­лява едни от най-скъпите хотели по морето. За някои стоки и услуги ДДС не се дължи. За хазарта нап­ример няма ДДС, за да не се източ­ват повече пари от бюджета, откол­кото се внасят. Новината за свалянето на ДДС в заведенията идва само ден, след като в пар­ламен­тар­ната правна комисия бе отх­вър­лено подобно пред­ложение на БСП. Левицата обаче искаше намаляване на ДДС став­ката за храни и лекар­с­тва до 9%, а не за заведенията. Решението е политически риск, но то е в под­к­репа срещу загубите от Covid-19 в рес­торан­тьор­с­кия бранш, каза Борисов.

На срещата беше договорено поред­ното отлагане на влизането в сила на промените в Наредба Н-18 с изис­к­ванията за касовите апарати. След пос­лед­ното отлагане заради протест на рес­торан­тьорите и отс­к­роч­ката от шест месеца до 1 март 2020 г., сега те ще имат още една година — до 1 март 2021 г, да пок­рият изис­к­ванията към тях за онлаън отчет на касовите приходи в момента на извър­ш­ването на тран­зак­цията.

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изс­т­реля с ракета носител Чанчжън-5 кос­мичес­кия апарат Чанъе-5, който ще донесе на Земята материал от Луната, предаде ТАСС.

В случай на…

Прочети още:

Loading...