Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ДФЗ обяви специален имейл за сигнали за пожари и запалени стърнища

ДФЗ обяви специален имейл за сигнали за пожари и запалени стърнища

ДФЗ обяви специален имейл за сигнали за пожари и запалени стърнища

Дър­жавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) обяви специален имейл адрес за подаване на сиг­нали за опожаряване на земедел­ски площи.Паленето на стър­нища в страната продъл­жава, въп­реки предуп­реж­денията и сан­к­циите, които ДФЗ налага, под­чер­таха от Фонда.

За по-лесно подаване на сиг­нали за опожарявания и бърза реак­ция при локализирането им, фонд „Земеделие” съз­даде елек­т­рон­ната поща . На нея може да се подават сиг­нали за пожари на земедел­ски земи на територията на страната. Същите ще бъдат раз­г­ледани по ком­петен­т­ност, локализирани и допъл­нени в слой „Пожари“. Имей­лът е пуб­ликуван на видно място на сайта на инс­титуцията.

От началото на годината в ДФ „Земеделие“ са пос­тъпили пет сиг­нала с 23 опожарени терена в облас­тите Плов­див, Хас­ково и Плевен. Мес­тоположението им е локализирано с GPS и са извър­шени измер­вания на засег­натите площи.

Паленето на стър­нища е заб­ранено и подобни дейс­т­вия се сан­к­ционират, както по бъл­гар­с­кото законодател­с­тво, така и по европейс­ките Рег­ламенти. Съг­ласно Закона за опаз­ване на земедел­с­ките земи сан­к­цията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при пов­торно става от 2000 до 12 000 лв.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...