Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) No-Till технология превръща Кнежа в една от най-плодородните земи в България

No-Till технология превръща Кнежа в една от най-плодородните земи в България

No-Till технология превръща Кнежа в една от най-плодородните земи в България

Кнежа е едно от най-плодородните зем­лища в Бъл­гария и едно от най-големите като територия. Там работят много иновативни фер­мери, които успяват да произ­ведат нечувани за Бъл­гария добиви на зърно от декар. Сел­с­кото стопан­с­тво е основен поминък на хората в района, което го пос­тавя на челни позиции при задоволяване на тех­ните пот­реб­ности. На територията на град Кнежа се намира и един­с­т­веният в страната Научно-изследователски инс­титут по царевицата. В района на Община Кнежа почвено-климатичните условия са много под­ходящи за раз­витие на зър­нени кул­тури, зелен­чукоп­роиз­вод­с­тво, отг­леж­дане на билки и трайни насаж­дения.

Рас­тениевъд­с­т­вото е основно нап­рав­ление, което задоволява нуж­дите на населението. Основ­ните кул­тури, които се отг­леж­дат, са пшеница, ечемик, слън­чог­лед и царевица.

Много стопан­с­тва работят по иновативна тех­нология, която пред­пазва поч­вата и тя почти не е засег­ната от климатич­ните промени. Кул­турите, отг­леж­дани по тази тех­нология, не са тол­кова подат­ливи на сушата тази година. Зър­ноп­роиз­водителите, които прилагат No-Till тех­нологията, намаляват риска за рас­тенията при лоши климатични условия.

В Кнежа поч­вата има коренна промяна именно заради изпол­з­ваната No-Till тех­нология. С тази иновативна тех­нология стопаните свалят раз­ходите си за гориво, торове и намаляват смените на своя машинен парк. Запаз­ват влагата в поч­вата и струк­турата й. За в бъдеще увеличават хумус­ния слой и плодородието на поч­вата.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят