Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пожарите по житните ниви са все от човешки грешки

Пожарите по житните ниви са все от човешки грешки

Над 893 декара житни масиви са унищожени при 4 пожара във Врачан­ско още в самото начало на жът­вената кам­пания. „С нас­тъп­ване на фаза восъчна зрелост, в периода на жът­вена кам­пания въз­ник­ват множес­тво пожари, при което се унищожават хиляди декари със зърнено-житни кул­тури. Най-честите причини са неб­реж­ност при боравене с отк­рит огън, тех­ническа неиз­п­рав­ност, късо съединение”, обясни говорителят на полицията във Враца Красимир Василев.

Едно от най-важните правила, което трябва да се спазва до окон­чател­ното прибиране на рекол­тата и изораване на стър­нищата, е да не се пуши, да не се пали отк­рит огън и да не се пар­кират превозни сред­с­тва на раз­с­тояние по-малко от 50 м до посевите, твър­дят екс­пер­тите.

Заб­ранено е изгарянето на стър­нища и други рас­тителни отпадъци и изпол­з­ването на отк­рити огнеиз­точ­ници в земедел­с­ките земи, слогове и край­пътни ивици. При започ­ване на жът­вата трябва да се осигуряват изис­к­ващите се противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпъл­нени чрез ожън­ване, отс­т­раняване на сламата и изораване. Трябва да се изпол­зва изп­равна тех­ника с осигурени иск­рогасители и сред­с­тва за пър­воначално гасене на пожари”, уточни още Красимир Василев. Препоръчително е ежед­невно след прик­люч­ване на работа тех­никата да се почис­тва от нас­лоен прах, горими рас­тителни остатъци и масло.

Освен изгорелите близо хиляда декара житни масиви във Врачан­ско до момента, сериозно пос­т­рада и стопанин от село Галиче – община Бяла Слатина. Не ясно все още защо е плам­нал сел­с­кос­топан­с­кият му склад с люцерна. Пламъците унищожили 100 рулона, а щетата е около 7000 лв.

Пожар­ната служба във Враца за пореден път призова стопаните на земедел­ски земи и лицата, които имат отношение към жът­вената кам­пания, да проявят по-висока отговор­ност при дей­ности в жит­ните масиви или в близост до тях.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят