Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Над 2 млрд. лева са задълженията на земеделците към банките

Над 2 млрд. лева са задълженията на земеделците към банките

Над 2 млрд. лева са задълженията на земеделците към банките

2,342 млрд. лева са задъл­женията на сек­тор “Сел­ско, гор­ско и рибно стопан­с­тво“ към бан­ките, реализирани под фор­мата на кредити, към края на пър­вото тримесечие на тази година. Това сочи статис­тика на Бъл­гар­с­ката народна банка (БНБ). Общо над 13 000 са заемите, които кон­т­раген­тите от сек­тор “Сел­ско, гор­ско и рибно стопан­с­тво“ са изтег­лили от бан­ките. Така сред­ната стой­ност на едно задъл­жение излиза около 180 000 лева. Най-голям брой — 2 130, са кредитите с раз­мер между 50 и 100 хил. лева, близко след­вани от кредитите с раз­мер между 100 и 250 хил. лева, които са 2 124 на брой. Близо 360 са заемите на сек­тора, които над­х­вър­лят 1 млн. лева.

Задъл­женията на земедел­ците към бан­ките са малко под 7% от всички задъл­жения на нефинан­совите пред­п­риятия в страната в този тип инс­т­рументи, които са общо 35,176 млрд. лева, сочи още статис­тиката.

Най-голям дял от заемите на фер­мерите са реализирани в овър­д­рафт — 7 141 броя. Останалите сред­с­тва са под фор­мата на кредити, от които превес взимат тези с падеж от 1 до 5 години — 3 377 броя.

Над 5 пъти е нарас­нал обемът на кредитите на сек­тор “Сел­ско, гор­ско и рибно стопан­с­тво“ към бан­ковата сис­тема в номинално изражение за пос­лед­ните 15 години. Към края на чет­вър­тото тримесечие на 2005 г. те са били близо 446 хил. лева. Над 4 пъти се е увеличил и броят на заемите на земедел­ците, като в края на 2005 г. той е бил около 3 000.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...