Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Цените на хлебната и фуражната пшеница опасно и несправедливо се сближиха

Цените на хлебната и фуражната пшеница опасно и несправедливо се сближиха

Цените на хлебната и фуражната пшеница опасно и несправедливо се сближиха

Ечемикът е най-силно пос­къп­ващото зърно сред жит­ните и мас­лодай­ните кул­тури. Спрямо година по-рано цената му е с 16% отгоре, като увеличението е от 263 на 305 лева за тон без ДДС, показ­ват времен­ните статис­тически пазарни данни на Аграр­ното минис­тер­с­тво. В края на юни 2019 г. ечемикът се е тър­гувал с близо 5% под цената на царевицата, докато тази година неговата средна изкупна цена е с 4 на сто над тази на царевицата.

Най-слабо повишение има при цената на хлеб­ната пшеница — с 1,5 на сто. Според оператив­ния анализ зър­ното се изкупува към края на юни средно за 338 лв./тон, докато година по-рано сдел­ките са ставали при 333 лева/тон. В същото време фураж­ната пшеница се тър­гува на 320 лева, което е с 6,3% над миналогодиш­ната цена.

Пазарът нелогично сближава цените на хлеб­ната и фураж­ната пшеница, като раз­ликата между тях е едва 18 лв./тон. В края на юни 2019 г. ценовото отс­тояние между двата типа пшеница е било 32 лева. Дори и тогава обаче произ­водителите на хлебни сор­тове пшеница смятаха, че оцен­ката не е справед­лива, тъй като грижите и раз­ходите им са по-големи, а рекол­тата е по-малка спрямо отг­леж­дането на фуражни сор­тове. Именно пазар­ното поведение на купувачите на пшеница демотивира произ­водителите на пшеници с добри хлебопекарни качес­тва да продъл­жат произ­вод­с­т­вото им, което не бива да се допуска. Някои зър­ноп­роиз­водители пред­лагат дър­жавата да се намеси чрез аген­цията „Дър­жавен резерв и воен­нов­ременни запаси”, като обяви нор­мални и по-високи цени на хлеб­ната пшеница, за да може както да пов­лияе на пазара, така и да запази високо качес­т­вото на бъл­гар­с­кия хляб.

Повишение на годишна база с 9,7% е отчетено и при слънчогледа,чиято цена се е увеличила от 588 лв. на 645 лв./тон.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...