Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Селекционери създадоха първия роден домат, устойчив на бронзовост

Селекционери създадоха първия роден домат, устойчив на бронзовост

Селекционери създадоха първия роден домат, устойчив на бронзовост

Селек­ционер­с­ката фирма „Геосем­селект” пред­с­тави в демон­с­т­рацион­ната оран­жерия на Аграр­ния универ­ситет в Плов­див пър­вия току-що съз­даден бъл­гар­ски домат, който притежава устой­чивост на вирус­ното заболяване брон­зовост. Негов съз­дател е именитият селек­ционер проф. Христо Геор­гиев. „Бих казал, че това е нашето най-голямо пос­тижение досега”, обясни внукът на проф. Геор­гиев — Николай Геор­гиев, който управ­лява фир­мата. Самият той е въз­питаник на Аграр­ния универ­ситет и взема активно учас­тие в селек­цион­ната дей­ност. Поради младата си въз­раст все още не е автор на нов сорт.

Досега нашата дей­ност не е била особено със­редоточена върху устой­чивостта на рас­тенията спрямо важни болести. Брон­зовостта е вирусно заболяване, което се пренася от трипс. Напос­ледък заради меките зимите популацията им оцелява и раз­п­рос­т­ранението на болестта се увеличава. Три години ком­бинираме хиб­риди, за да отк­рием устой­чив сорт. Извър­ш­ваме анализи за устой­чивостта на брон­зовост в лаборатории в САЩ, които доказ­ват това силно качес­тво на сорта. Искаме, когато пус­нем семената на пазара с харак­терис­тиката, че не боледува от брон­зовост, да сме абсолютно сигурни, че не под­веж­даме произ­водителите. Вече сме спокойни, че целта е пос­тиг­ната и е съз­даден пър­вият бъл­гар­ски сорт с устой­чивост срещу брон­зовост, раз­каза Николай Геор­гиев.

Новият хиб­рид все още няма име, засега го наричат №16. Догодина ще бъдат пред­ложени в ограничено количес­тво пър­вите семена от този сорт.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...