Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Родно жито поставя рекорди в Турция

Родно жито поставя рекорди в Турция

Родно жито поставя рекорди в Турция

До 960 кг от дка жънат земеделските стопани в югоизточната ни съседка от сорт Енола

Заради високите си хлебопекарни качес­тва бъл­гар­с­ката пшеница е на почит в съседна Тур­ция. „В сор­товата листа на южната ни съседка вече са вписани 4 сорта мека и 1 сорт твърда пшеница, селек­тирани от нашите учени. Това са Аглика, Енола, Галатея и Лазарка“, съоб­щиха от Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут в град Ген.Тошево за Агри.БГ. В момента в азиат­с­ката част на Репуб­лика Тур­ция, в района на Амасия, бъл­гар­с­ките пшеници пос­тавят рекорди. „До 950960 кг/дка жънат земедел­с­ките стопани в Тур­ция от сорт Енола”, казва професор Иван Киряков.

Плас­тич­ност и високи тех­нологични и хлебопекарни качес­тва са основ­ните харак­терис­тики на селек­цията при зърнено-житните кул­тури на Доб­ру­джан­с­кия инс­титут.

В южните части на Тур­ция, в района на Коня, се отг­леж­дат Мерилин и Лазарка. Дъл­гогодиш­ните изпитания на тези сор­тове, започ­нали още през 2013 г., са показали рекор­дни резул­тати от съот­ветно 1 138 кг/дка и 1 292 кг/дка, които официално са отбелязани при утвър­ж­даването на сор­товете в южната ни съседка. Според тур­с­ките произ­водители и четирите бъл­гар­ски пшеници са много плас­тични, произ­водителни, качес­т­вени, устой­чиви и изд­ръж­ливи на климатичен стрес, допълни още проф.Киряков.

В момента в Доб­ру­джа полетата с Енола дават по 550600 кг/дка, а с Мерилин — 400 кг/дка. Тези резул­тати над­х­вър­лят няколко пъти получените до момента средни добиви от 154 кг/дка.

Инс­титутът е готов за пред­с­тоящата сеит­бена кам­пания, заяви дирек­торът доц.Илия Илиев. Земедел­с­ките стопани ще имат на раз­положение базови семена от 14 сорта мека пшеница, 2 сорта ечемик, 5 сорта тритикале и 3 сорта твърда пшеница.

Под­гот­вят се още и сер­тифицирани семена първо раз­м­ножение. Общо 450 тона са семената от зърнено-житни кул­тури и още 170 тона първо раз­м­ножение, които могат да получат произ­водителите у нас.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...