Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Сушата върна земеделците седем години назад

Сушата върна земеделците седем години назад

Сушата върна земеделците седем години назад

При над 4,1 млн. тона очак­вана житна реколта, може скоро да внасяме зърно

Спиралата по отношение на зър­нената реколта тази година се завъртя и върна земедел­с­ките произ­водители седем години назад — до 2013 година, когато в хам­барите бяха приб­рани малко над 4,1 милиона тона пшеница. Това раз­бира се, не изненада земедел­ците, защото и в края на май, когато се проведе кон­сул­татив­ният съвет по зър­ното, прог­нозите им бяха най-близо до реал­ните количес­тва, получени преди края на жът­вата. Тогава пред­седателят на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите Кос­тадин Кос­тадинов обяви, че количес­т­вата хлебно зърно тази година ще се движат между 4,2 и 4,3 милиона тона. Това по никакъв начин не е зап­лаха за хлеб­ния баланс на страната, както пос­тоянно пов­тарят чинов­ниците от минис­тер­с­т­вото на земеделието. Те обаче упорито премъл­чават реал­ния проб­лем със спада на доходите, който неминуемо ще пос­ледва за земедел­ците тази година.

Защото от засетите над 11 милиона декара с пшеница над 200 хиляди са изцяло пропад­нали след сухата зима. По данни на агроминис­тер­с­т­вото към края на май 100 процента унищожените ниви с всички зър­нени кул­тури са 250 хил. дка, но тук не влиза огром­ният процент от посевите, където от декар стопаните са получили между 30 и 50 на сто от миналогодиш­ните добиви. А при тези резул­тати доходите на немалка част от стопаните в Доб­ричко, Бур­гаско, Ямбол­ско, Силис­т­рен­ско, част от Русен­ско, Сливен­ско, Хас­ков­ско и Врачан­ско ще бъдат под чер­тата. Кол­кото до алтер­натив­ните пролетни кул­тури, които биха пок­рили част от тези загуби, на този етап никой не може да прог­нозира как ще прик­лючи годината за тях.

Миналата сед­мица минис­тер­с­т­вото на земеделието обяви, че към втори юли са ожънати 1 710 607 т пшеница, като добивите са с 39% под миналогодиш­ните. Няма данни за остатъч­ните количес­тва зърно от стара реколта. Но ако екс­пор­тът се запази на сегаш­ните тем­пове, нищо чудно догодина да тър­сим зърно отвън, въп­реки че нямаме намерение да наг­нетяваме излишна паника. Защото онзи рекор­ден износ, който крепеше положител­ния тър­гов­ски баланс при сел­с­кос­топан­с­ките стоки, по никакъв начин няма да продължи тази и след­ващата година. Годишно през пос­лед­ните години страната ни тър­гуваше между 2 и 3 млн. т пшеница, се казва в комен­тар на Синор.БГ.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...