Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) БТПП: Задълбочава се икономическата криза в страната

БТПП: Задълбочава се икономическата криза в страната

БТПП: Задълбочава се икономическата криза в страната

Биз­несът зам­разява инвес­тицион­ните си и пред­п­риемачески проекти, икономичес­ката криза в страната се задъл­бочава, предуп­реди пред БНР пред­седателят на Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. По думите му пред­с­тоят тежки месеци. Логично в такива условия биз­нес­мените да са по-предпазливи за нови пред­п­риемачески инициативи, заяви Симеонов. Вече има свиване на произ­вод­с­т­вото, ще започ­нат сък­ращения, защото мяр­ката “60:40“, ако вземем като пример, не пов­лия по най-добрия начин, защото се оказа, че тези, които работят, получават 100% от зап­латата си, а тези, които не работят и се включат по тази мярка — и те получават 100% от зап­латата, припомни Симеонов. Икономис­тът каза още, че в условията на политичес­ката нес­табил­ност, биз­несът се притес­нява и за прилагането на помощ­ните мерки в икономиката. Коруп­цион­ните прак­тики плашат биз­неса. Тези фирми, които вече са се нас­танили, те са преодолели тази коруп­ционна бариера, но за другите това си е стрес и притес­нение, би тревога Симеонов. Няма страшни избори и управ­ляващи, ако те се съоб­разяват с това, което кон­с­татират анализаторите като недос­татък на икономичес­ката среда, комен­тира пред­седателят на БТПП.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...