Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 227, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Земеделците от Добруджа в очакване на добра цена за зърното

Земеделците от Добруджа в очакване на добра цена за зърното

Земеделците от Добруджа в очакване на добра цена за зърното

Трябва да продадем на въз­можно най-добра цена. Пред­с­тои плащане на ренти“. Това споделя пред­седателят на ЗК „Тодор Каб­леш­ков“ в доб­ру­джан­с­кото село Каб­леш­ково. В кооперацията се обработ­ват 10 000 дка земя. През това лято са добили средно 220 кг/дка пшеница, тол­кова слън­чог­лед и 550 кг/дка царевица. „Това са срав­нително добри резул­тати. Имам колеги с много ниски добиви жито, около 50 кг/дка“, комен­тира още кооператорът. Той е категоричен, че пшеницата е с най-висока себес­той­ност, вина за която имат самите произ­водители. „Третираме по няколко пъти, с високи торови норми, имаме хер­бициди, фун­гициди. Така раз­ходите стигат до 120 лв. на декар пшеница. При тези добиви се вижда какво сме изкарали като печалба“, изчис­лява Петър Пет­ров.

Земеделецът е начело на кооперацията от 1998 г. Припомня си, че в началото поради липса на сред­с­тва е третирал пшеницата с двойно по-ниски торови норми и е получавал по 550600 кг/дка. Тогава обаче е залагал само на бъл­гар­ска селек­ция. „Нашите сор­тове издър­жат повече на болести и суша, те са съз­дадени за тези полета. При запад­ните сор­тове ако не влезеш поне два пъти, нищо няма да получиш“, обяс­нява от опит Пет­ров.

Дъл­гоочак­ваният дъжд зарадва земедел­с­ките стопани в Доб­ричка област. Повечето от тях в момента изпол­з­ват влагата и под­гот­вят поч­вата за сеитба на пшеница. В земедел­с­ката кооперация в село Каб­леш­ково вече са успели да засеят 2000 дка в сухите условия. Сега пред­с­тои сеитба на още 2500 дка. Петър Пет­ров е изб­рал да сее бъл­гар­ски сор­тове пшеница.

Очак­вам раз­д­виж­ване на пазара. Още не съм продал зър­ното от трите кул­тури. Следя цените. При слън­чог­леда имаше пред­ложения от 860 лв./тон, после обаче падна на 820 лв./тон, сега пак върви нагоре. Трябва да продадем на добри цени, тъй като хората си чакат рен­тите“, допълва още Петър Пет­ров.

През миналата година кооперацията е изп­латила по 100 лв./дка, през пред­ход­ната — по 90 лв./дка. През тази есен очак­ванията са нивата на рен­тите чув­с­т­вително да пад­нат. „В нашите договори има клауза, според която рен­тите не могат да падат под 50 лв./дка, могат само да се вдигат“, пояс­нява Пет­ров.

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изс­т­реля с ракета носител Чанчжън-5 кос­мичес­кия апарат Чанъе-5, който ще донесе на Земята материал от Луната, предаде ТАСС.

В случай на…

Прочети още:

Loading...