Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Отлага се изискването да се режат субсидии при неплащане на рента

Отлага се изискването да се режат субсидии при неплащане на рента

Отлага се изискването да се режат субсидии при неплащане на рента

Пос­лед­ното пред­ложение в Закона за под­помагането на земедел­с­ките произ­водители, което пред­виж­даше оряз­ване на суб­сидиите в случаите, когато арен­датори не плащат рен­тата или наема си за пол­з­ваната земя, засега няма да се приема, защото е важно то да се обсъди детайлно и да се съоб­рази със законите за арен­дата и за задъл­женията и договорите, по които се сключ­ват час­т­ните договори, съобщи пред БНР Лилия Стоянова, началник-отдел в минис­тер­с­т­вото на земеделието. Ще припом­ним, че пред­ложението беше прокарано между двете четения на поп­рав­ките, които вър­вят за обсъж­дане в пар­ламента и предиз­вика сериозни дебати сред земедел­с­ката общ­ност. Проб­лемът е, че докато при отдаването под наем на земите от дър­жав­ния и общин­ски фонд админис­т­рацията може лесно да кон­т­ролира лицата, които не плащат тези ренти, като ги сан­к­ционира с отнемане на дър­жав­ната и европейска помощ, то при час­т­ните договори кон­т­ролът трудно би се организирал, посочи екс­пер­тът. И добави, че при час­т­ните договори на този етап лип­сва капацитет от страна на админис­т­рацията, за да кон­т­ролира нарушителите.

Договорите между час­т­ните притежатели на земя и пол­з­вателите се уреж­дат със законите за арен­дата или за задъл­женията и договорите, така че при под­пис­ването им притежателите на имоти би тряв­бало да запишат автоматич­ното им прек­ратяване при неиз­п­лащане на наема и това да се уреди при отдаването на земята за пол­з­ване. Как точно обаче трябва да се регулира този процес, тепърва ще се обсъжда. Единият мотив срещу отнемането на суб­сидии се базира на логиката, че под­помагането в земеделието се дава за извър­шена дей­ност, а не за соб­с­т­веност на земята. Ще припом­ним обаче, че във всеки договор трябва да се защитават правата и на двете страни, защото без земя дей­ността няма как да бъде извър­шена. Стоянова посочи, че в минис­тер­с­т­вото всяка година се получават жалби за нес­паз­ване на тези договори, като брой­ката им е промен­лива. Най-често нарушения има при въз­рас­тни соб­с­т­веници на земя, които трудно могат да потър­сят правата си по съдебен път. На пос­лед­ното си заседание депутатите от земедел­с­ката комисия в пар­ламента са решили да организират широка общес­т­вена дис­кусия, така че да не бъдат нарушавани правата на нито една от страните. Важно е да се намери точ­ната правна норма, която да уреди този проб­лем.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...