Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Изплатиха 184 хил. лева на стопаните за борба с доматения молец

Изплатиха 184 хил. лева на стопаните за борба с доматения молец

ДФ „Земеделие“ изплаща с 15 дни по-рано помощта

ДФ „Земеделие“ изп­лати 184 118 лв. по схемата „Помощ за ком­пен­сиране раз­ходите на земедел­ски стопани, свър­зани с изпъл­нение на мерки по „Национална прог­рама от мерки за кон­т­рол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera). Сред­с­т­вата са преведени на 78 земедел­ски произ­водители. Периодът, в който стопаните имаха въз­мож­ност да кан­дидат­с­т­ват по схемата, продължи от 9 март до 30 сеп­тем­ври 2020 г. , а в срок до 30 октом­ври кан­дидатите тряб­ваше да пред­с­тавят отчетни документи за закупените и приложени продукти и сред­с­тва за рас­тителна защита за кон­т­рол на доматения миниращ молец. Под­помагането има за цел да ком­пен­сира раз­ходите на оран­жерий­ните зелен­чукоп­роиз­водители, нап­равени за продукти за рас­тителна защита срещу миниращия молец. Нивабг.ком. припомня, че за нас­тоящата година бюджетът по това нап­рав­ление е 500 хил. лв. Раз­мерът на суб­сидирането пок­рива до 100% от цената на закупените препарати и сред­с­тва за борба с вредителя, не може да над­х­върля сумата от 2500 лв./хектар с ДДС.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...