Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Рязък скок на цените на хранителните стоки у нас

Рязък скок на цените на хранителните стоки у нас

Рязък скок на цените на хранителните стоки у нас

От Софийс­ката стокова борса (ССБ) отчетоха, че през 2020 г. най-много тър­гов­ски сделки са сключили за каш­кавал, сирене и варива, но много активна е тър­говията на Стоковата борса с олиото и захарта. На прес­кон­ферен­ция в БТА пред­седателят на ССБ Васил Симов обясни, че бор­совата тър­говия е въз­можно най-безпристрастната дей­ност, която може да даде доста по-ясна кар­тина, откол­кото изк­ривените пред­с­тави и желания от пред­с­тавителите в самата тър­говия. Годиш­ният оборот на ССБ през 2020 г. е 446.20 млн. лв. Броят на сключените сделки през 2020 г. за ССР са общо 1376. Основ­ната дей­ност, която осъщес­тява Стоковата борса, е анализът на цените. ССБ искат да бъдат инс­титуцията, която дава инфор­мация за цените на стоките. Симов отчете, че през пролетта на 2020 г. пет­ролът бил с нулева и отрицателна стой­ност и това блокирало тър­говията с пет­рол­ната индус­т­рия по света.

Има много рязък скок на цената на хранител­ните стоки в Бъл­гария. Слън­чог­ледовото олио е най-поскъпналата стока с 23%, захарта също е вдиг­нала цената си с около 6%, оризът е една от мал­кото стоки, които поев­тиняха в Бъл­гария — около 1.50 лв. С 6% е пос­къп­нало браш­ното в Бъл­гария за изминалата година. Слън­чог­ледът пос­къп­нал с 32%, а цената била 900 лв. за тон за миналата година. В срав­нение с Бъл­гария, в Украйна цената на слън­чог­леда пос­къп­нала с 94%. Цената на хляба е малко по-висока от 10%.

Изпъл­нител­ният дирек­тор на ССБ Десис­лава Иванова отчете, че цените на основ­ните зър­нени кул­тури през изминалата година рязко скочиха. ССБ сключили тър­гов­ски сделки за хлебна пшеница, фуражна пшеница и царевица с около 5 млн. лв. (4 753 090.97 лв.). Мас­лодай­ният слъчог­лед в края на 2020 г. се тър­гувал за около 850900 лв. на тон, което е увеличение с 32% на годишна база. В пос­лед­ните месеци цената на рапицата на бъл­гар­с­кия пазар се увеличи с около 5% и дос­тигна нива от 710730 лв. на тон.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...