Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Рязък скок на цените на хранителните стоки у нас

Рязък скок на цените на хранителните стоки у нас

Рязък скок на цените на хранителните стоки у нас

От Софийс­ката стокова борса (ССБ) отчетоха, че през 2020 г. най-много тър­гов­ски сделки са сключили за каш­кавал, сирене и варива, но много активна е тър­говията на Стоковата борса с олиото и захарта. На прес­кон­ферен­ция в БТА пред­седателят на ССБ Васил Симов обясни, че бор­совата тър­говия е въз­можно най-безпристрастната дей­ност, която може да даде доста по-ясна кар­тина, откол­кото изк­ривените пред­с­тави и желания от пред­с­тавителите в самата тър­говия. Годиш­ният оборот на ССБ през 2020 г. е 446.20 млн. лв. Броят на сключените сделки през 2020 г. за ССР са общо 1376. Основ­ната дей­ност, която осъщес­тява Стоковата борса, е анализът на цените. ССБ искат да бъдат инс­титуцията, която дава инфор­мация за цените на стоките. Симов отчете, че през пролетта на 2020 г. пет­ролът бил с нулева и отрицателна стой­ност и това блокирало тър­говията с пет­рол­ната индус­т­рия по света.

Има много рязък скок на цената на хранител­ните стоки в Бъл­гария. Слън­чог­ледовото олио е най-поскъпналата стока с 23%, захарта също е вдиг­нала цената си с около 6%, оризът е една от мал­кото стоки, които поев­тиняха в Бъл­гария — около 1.50 лв. С 6% е пос­къп­нало браш­ното в Бъл­гария за изминалата година. Слън­чог­ледът пос­къп­нал с 32%, а цената била 900 лв. за тон за миналата година. В срав­нение с Бъл­гария, в Украйна цената на слън­чог­леда пос­къп­нала с 94%. Цената на хляба е малко по-висока от 10%.

Изпъл­нител­ният дирек­тор на ССБ Десис­лава Иванова отчете, че цените на основ­ните зър­нени кул­тури през изминалата година рязко скочиха. ССБ сключили тър­гов­ски сделки за хлебна пшеница, фуражна пшеница и царевица с около 5 млн. лв. (4 753 090.97 лв.). Мас­лодай­ният слъчог­лед в края на 2020 г. се тър­гувал за около 850900 лв. на тон, което е увеличение с 32% на годишна база. В пос­лед­ните месеци цената на рапицата на бъл­гар­с­кия пазар се увеличи с около 5% и дос­тигна нива от 710730 лв. на тон.

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...