Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Снегът и ледът не пощадиха овошките в Северозапад

Снегът и ледът не пощадиха овошките в Северозапад

Снегът и ледът не пощадиха овошките в Северозапад

Студът и ледът, които сковаха Северозапада през пос­лед­ната сед­мица съз­дадоха сериозни проб­леми, най-вече на овощарите. Най-притеснени са стопани в рав­нината около поречието на река Дунав, защото там заради топ­лата зима част от ран­ните сор­тове кай­сии и сливи бяха цъф­нали. “В събота тер­момет­рите показаха минус 8 градуса, което значи, че всичко цъф­нало замина. Нап­раво не ми се говори. И тая година май ще я пишем нулева“, оплака се стопанинът Свет­лин Стефанов. В полуп­ланин­с­ките и планин­с­ките райони обаче имаше проб­леми още преди това.

“Теж­кият сняг и ледът, който се нат­рупаха по кората на дър­ветата, счупиха много клони в моята градина. Опит­вам да спася положението по всички въз­можни начини — част от тях пов­диг­нах с под­пори, стег­нах и завър­зах така, както ме посъвет­ваха по-стари земеделци от бранша. Друга част, които нямаше как да зак­репя — отрязах и намазах мяс­тото с овощар­ска замазка. Пролетта ще извикам специалист да оформи короната. Дано оцелеят, че такова дърво е като счупен зъб. Няма как да се мине без вадене някой ден. … Природа. Като гледам какви огромни дър­вета събори на Пет­рохан, че моите ли няма да ги раз­кърши“, комен­тира Ивайло Иванов, чиято овощна градина е в самото под­ножие на планината.

Според специалис­тите не е невъз­можно такива дър­вета да бъдат спасени и да продъл­жат да дават плод. Изк­лючително важно е обаче мер­ките да бъдат взети нав­реме, т.е. нараненото място да се обработи така, че вътре да не прониква вода, а рано нап­ролет да бъде нап­равено прецизно рязане.

Срещуполож­ните клонове също трябва да се под­п­рат, защото има опас­ност при след­ващата зимна буря те също да бъдат скър­шени. Ако корените на дър­ветата обаче са силни, това би дало въз­мож­ност даже короните им да бъдат под­м­ладени и дълго да продъл­жат да дават плод, пише Агри.БГ.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят