Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) БСП поиска да бъде забранено провеждането на фашисткия „Луковмарш”

БСП поиска да бъде забранено провеждането на фашисткия „Луковмарш”

БСП поиска да бъде забранено провеждането на фашисткия „Луковмарш”

Изпъл­нител­ното бюро на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия излезе с остра дек­ларация по повод провеж­дането на така наречения “Луков­марш“. „За поредна година сме на път да станем свидетели на един от най-позорните актове в съв­ремен­ната си история. Под егидата на един от най-яростните привър­женици на нацис­т­ката и антисемит­с­ката идеология, ген. Христо Луков, раз­вявайки нацис­тки сим­воли, десетки планират да демон­с­т­рират в под­к­репа на религиозна и етническа омраза“, алар­мираха от левицата. В дек­ларацията се казва още, че под фал­шив пред­лог, че се защитава въз­раж­дането на бъл­гар­с­ката дър­жава и ней­ния прос­перитет, организаторите на Луковия марш отново ще поведат млади хора в под­к­репа на омразата и ненавистта. „Провеж­дането на т.нар. “Луков­марш“ е в раз­рез не само с Кон­с­титуцията и законите на Репуб­лика Бъл­гария, но и с цен­нос­тите на бъл­гар­с­кото общес­тво — общес­тво, спасило бъл­гар­с­ките евреи от лагерите на смъртта“, изтък­ват от БСП. От Изпъл­нител­ното бюро са убедени, че шес­т­вие в чест на лич­ност и идеология, която сим­волизира най-мрачните моменти от европейс­ката история през 20-ти век, е огромна грешка. „Нас­тояваме, всички политически пар­тии, под­дър­жащи европейс­ките цен­ности, пуб­лично да се противопос­тавят на поред­ната манифес­тация на нацизъм и ксенофобия и категорично да осъдят всички форми на фашис­тки и националис­тически прояви“, призоваха от левицата. БСП се обърна и към кметa на София Йор­данка Фан­дъкова с призива ясно да заяви позицията си по темата “Луков­марш“ и отново да положи необ­ходимите ефек­тивни усилия за въз­п­репят­с­т­ване провеж­дането на този парад на омразата. „Наш дълг е да се противопос­тавяме на екс­т­ремизма, фашизма, расизма, ксенофобията, антисемитизма и всички други форми на дис­к­риминация“.   От левицата призовават всички инс­титуции и политически пар­тии категорично да защитят и този път европейс­ките и национал­ните цен­ности на толеран­т­ност и солидар­ност.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...