Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет26022021

Брой 40, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Засякоха първи случай на предаване на вируса H5N8 от птици на човек

Засякоха първи случай на предаване на вируса H5N8 от птици на човек

Русия пот­върди пър­вите случаи в света на предаване на високопатоген­ния щам на вируса на птичия грип H5N8 от птици на човек, съобщи елек­т­рон­ното издание FarmingUK. Случаите са установени при работ­ници в 7 птицефаб­рики в южна Русия и за тях е уведомена Светов­ната здравна организация. До момента бе установено, че само щамовете H5N1, H7N9 и H9N2 на птичия грип могат да се предават от птици на човек.

Д-р Ана Попова, дирек­тор на рус­ката Федерална служба за кон­т­рол в областта на защитата на правата на пот­ребителите и човеш­кото благополучие (Рос­пот­реб­над­зор), обяви, че всички работ­ници се чув­с­т­ват добре в момента. Попова под­черта, че бързо са били пред­п­риети необ­ходимите мерки, за да бъде пресечено раз­п­рос­т­ранението на заразата. Тя уточни, че Русия е док­лад­вала случаите на СЗО „преди няколко дни, вед­нага след като се убедихме напълно в резул­татите“. Дирек­торът на служ­бата привет­с­тва „важ­ното научно отк­ритие“ и комен­тира, че „времето ще покаже дали вирусът ще продължи да мутира“.

На свой ред от СЗО обяс­ниха, че според пред­варител­ната инфор­мация става въп­рос за работ­ници, които са били в кон­такт с птици. „Случаите са асим­п­томатични и няма сведения за предаването на заразата от човек на човек. С национал­ните власти обсъж­даме събиранетона допъл­нителна инфор­мация и оценка на въз­дейс­т­вието върху общес­т­веното здраве от този случай“, добавят от организацията.

В началото на фев­руари в 4 птицеферми в град Славяново, Плевен­ска област, бяха отк­рити огнища на птичи грип. В съоб­щенията на Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните обаче тогава не бе уточ­нено за кой щам на вируса става въп­рос.

През есента и зимата на 20202021 г. в Европа и Азия бяха установени многоб­ройни случаи на птичи грип както при дивите, така и при домаш­ните птици, които обик­новено прих­ващат заразата от съб­ратята си, живеещи на свобода. При повечето заразени ята бе установен именно щамът H5N8.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Лудогорец разполага с добри футболисти, но аз познавам техните слабости, обяви Бруно Акрапович

Треньорът на ЦСКА Бруно Акрапович заяви, че ня…

Прочети още:

Loading...

Свят

“Дейли Мирър“: Нов лидер на “Ал Кайда“ подготвя атентати

“Ал Кайда“ вероятно под­готвя атен­тати, подобни на тези от 11 сеп­тем­ври 2001 г.“, пише британ­с­кият в. “Дейли мирър“, пише Епицен­тър.

Според из…

Прочети още:

Loading...