Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Ловци в болница след като замезили със сурови суджуци от дивеч

Ловци в болница след като замезили със сурови суджуци от дивеч

Ловци в болница след като замезили със сурови суджуци от дивеч

След неб­режно отношение към пробите за изс­лед­ване на месо от дива свиня опас­ното заболяване е регис­т­рирано в дружин­ката на с. Брежани, която е част от ЛРС-Благоевград, съоб­щава НЛРССЛРБ. След кон­сумация на сурови суджуци петима души са заразените с трихинелоза, като до момента са изс­лед­вани 29 човека. Двама от тях са в Инфек­циозна бол­ница — София с тем­пература и болка в мус­кулите. Здрав­ните екс­перти от Регионал­ната здравна инс­пек­ция от няколко дни работят по случая, като вземането на проби от съх­раняваното във фризери месо продъл­жава, изс­лед­ват се и други въз­можни носители на заразата сред хора от с. Брежани и Благоев­г­рад, които са яли от дивечовите продукти.

Според дирек­торa на РЗИ-Благоевград д-р Калоянов има данни, че част от месото от отс­т­реляна дива свиня е било изп­ратено за изс­лед­ване в лаборатория в с. Кочериново, където е извър­шено мик­рос­коп­ско изс­лед­ване по остарелия ком­п­ресивен метод. През пос­лед­ните години ръковод­с­т­вата на ловно-рибарските сдружения и екс­пер­тите от БАБХ разяс­няват сред лов­ците, че един­с­т­веният сигурен начин за установяване на трихинелозата е чрез изс­лед­ване на дивечовото месо в референ­тна лаборатория по ензим­ния метод, напом­нят от НЛРССЛРБ. В противен случай няма гаран­ция, че необ­работеното тер­мично месо е безопасно за хората.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...