Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Шоково поскъпване на азотните торове,цената им се вдигна с над 100%

Шоково поскъпване на азотните торове,цената им се вдигна с над 100%

Шоково поскъпване на азотните торове,цената им се вдигна с над 100%

Очак­ванията на земедел­с­ките стопани за сериозни пос­лед­с­т­вия след теж­ката и суха 2020 г. са на път да се случат. Финан­совите удари стопаните от Доб­ру­джа продъл­жават. „Голяма беше изненадата с цената на торовете. Въз­ходящата тен­ден­ция доведе до оскъпяване на амониевия нит­рат, който вече струва 600 лв./тон“, обобщи Радос­тина Жекова, пред­седател на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите. Тя посочи, че през август миналата година цената му е била 280 лв./тон. За 6 месеца амониевият нит­рат се оскъпява с повече от 100% като дос­тига 600 лв./тон, изчис­лява Жекова. Към момента цената му е най-високата за пос­лед­ните 5 години.

Шоковото увеличение е неп­риятна изненада за всички, които са оставили закупуването на азотни торове по това време на годината. Това обаче е нор­мално, тъй като не всеки произ­водител, особено след загубите от 2020 г., е имал въз­мож­ност да купи необ­ходимите количес­тва по-рано. След изк­лючително слабата зър­нена реколта в Доб­ру­джа много от произ­водителите изтег­лиха кредити, за да пок­рият плащанията си към дос­тав­чици на семена, торове, препарати, горива и да платят ренти на соб­с­т­вениците на земя.

Инвес­тициите в един декар чер­нозем въз­лизат на минимум 100 лв., най-често между 120 и 160 лв. в зависимост от изб­раната тех­нология. Сега с новите цени себес­той­ността на декар произ­ведено зърно се променя. Причина за по-скъпите азотни и фос­форни торове най-вероятно се крие в недос­татъч­ните количес­тва, които остават за бъл­гар­с­кия пазар. Според Радос­тина Жекова произ­водителите имат сключени договори за износ, които трябва да изпъл­нят.

Към сумите, които трябва да отделят за наторяване през пролет­ната кам­пания, произ­водителите трябва да кал­кулират и близо 15 % увеличение на цените на семената. „Това вече е обичайно, това е тен­ден­ция. Всяка година имаме скок в цените на семената с 1015 %“, допълни Жекова. Според нея един­с­т­вените цени, които още не са тръг­нали нагоре, са тези на препаратите за рас­тителна защита. „ Дали защото Европа говори пос­тоянно за намаляване на пес­тицидите и това води всяка година до спиране на дадени продукти и активни вещес­тва, но движение на цените няма. Интересна пролетна кам­пания се оформя“, обобщи още произ­водител­ката.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...